Välkommen till SVELAV – Sveriges Lavinutbildningar-en nationell standard för lavinkurser och utbildningar

SVELAV – Sveriges Lavinutbildningar är Sveriges nationella utbildningsnorm för lavinutbildningar och lavinkurser vilken tagits fram av Naturvårdsverket, som även ansvarar för de nationella lavinprognoserna (www.lavinprognoser.se). Arbetet sker  i samverkan med Polisen, Fjällräddningen, Försvarsmakten, Svenska bergsguiders organisation, Svenska liftanläggningars organisation, Svenska klätterförbundet, Fjälledarorganisationen, Friluftsfrämjandet samt aktiva lavininstruktörer.

Naturvårdsverkets och SVELAV:s uppgift är att samordna och kvalitetssäkra svenska lavinutbildningar. Utbildningarna  vänder sig både till människor som är yrkesverksamma i fjällmiljö och till allmänheten.

För dig som vill gå en lavinkurs så är SVELAV en garanti för kvalitet som ger dig trygghet, SVELAVs utbildningar är utvecklade av Sveriges samlade lavinexpertis.   De instruktörer som är anslutna till  SVELAV är landets främsta lavinutbildare. Lavinkurserna i SVELAV följer alltid de senaste riktlinjerna och en internationell branschpraxis.

SVELAV arrangerar oftast inte utbildningar eller lavinkurser i egen regi, förutom expertutbildningar och utbildningar för lavininstruktörer. Lavinkurser och lavinutbildningar för allmänheten arrangeras av våra  instruktörer. SVELAV lavininstruktörer uppfyller högt ställda behörighetskrav och betalar in en årlig avgift till SVELAV.

Instruktörerna kan arbeta i eget namn eller vara anslutna till en myndighet, organisation eller företag. En uppdaterad lista över kvalificerade lavininstruktörer hittar du alltid på denna webbsida under fliken instruktörer. I utbildningskalendern kan du leta efter lavinkurser och andra utbildningstillfällen.

Naturvårdsverket är samordningsansvarig för SVELAV, vilket innebär att Naturvårdsverket har det övergripande ansvaret för utbildningssystemet. Utbildningsutbudet har tagits fram och kommer att fortsätta att utvecklas i samarbete med branschen genom bland annat arbetsgrupper inom Fjällsäkerhetsrådet, instruktörsseminarier samt genom löpande utbildningsutvärderingar.

I samverkan  med SLAO så ansvarar Naturvårdsverket också för organisation, administration och utveckling av utbildningsutbudet. Det är också Naturvårdsverket som ansvarar för innehållet i utbildningarna och publicerar utbildningsmanualerna.