Instruktörsbehörighet

Information om hur du blir behörig som instruktör för Svelav:s utbildningar

För de som önskar att bli instruktörer för Svelavs utbildningar gäller att man behöver genomgå en Svelav-instruktörsutbildning och  där uppfylla förkunskapskraven för antagning.
Länk till sidan om instruktörsutbildning

För personer med redan genomförd instruktörsutbildning gäller följande för att bibehålla sin behörighet :

  • Instruktör på minst två SVELAV eller SLAO Lavin utbildningar de senaste tre åren.
  • Deltagande på ett SVELAV‐ fortbildningstillfälle minst vartannat år. Medverkan på videolänk kommer vara möjlig vid vissa tillfällen

 Återaktivering som lavininstruktör

  • Tidigare aktiva SVELAV – instruktörer kan återaktivera sig genom att delta som hjälpinstruktör på de utbildningar de vill vara instruktör på, detta för att uppdatera sig i hur innehållet i utbildningen utvecklats.

SVELAV Behörighetsmatris

Utbildning

 

 

 

Grundläggande krav SVELAV Lavininstruktör

 

 

Tillkommande krav
utbildningsnivå
Tillkommande krav
erfarenhet
Friåkning 1  JA Deltagande på SVELAV Friåkning 1 workshop/seminarie. Ingår i instruktörsutbildningen från och
med 2017
Pro 1  JA
Pro 2  JA SVELAV Pro 3 (CAA Level 2)
Instruktörsdag Pro 2
Hjälpinstruktör vid 1 Pro 2-utbildning
Aktivt arbete i rollen som lavinexpert (egna Pro 2-utbildningar godkänns)
 Räddning 1  JA SLAO Lavinräddning 2 (Genswein)
Första hjälpen instruktör