Instruktörsbehörighet

Avtal Lavininstruktör

Finns att ladda ned när du har loggat in som instruktör.

Information om hur du blir behörig som instruktör för Svelav:s utbildningar

För de som önskar att bli instruktörer för Svelavs utbildningar gäller att man behöver genomgå en Svelav-instruktörsutbildning och  där uppfylla förkunskapskraven för antagning.
Länk till sidan om instruktörsutbildning

För personer med redan genomförd instruktörsutbildning gäller följande för att bibehålla sin behörighet :

  • Instruktör på minst två SVELAV lavinutbildningar de senaste tre åren.
  • Deltagande på ett SVELAV‐ fortbildningstillfälle minst vartannat år. Medverkan på videolänk kommer vara möjlig vid vissa tillfällen

 Återaktivering som lavininstruktör

  • Tidigare aktiva SVELAV – instruktörer kan återaktivera sig genom att delta som hjälpinstruktör på de utbildningar de vill vara instruktör på, detta för att uppdatera sig i hur innehållet i utbildningen utvecklats.

SVELAV Behörighetsmatris

Utbildning Grundläggande krav SVELAV Lavininstruktör Tillkommande krav utbildningsnivå Tillkommande krav erfarenhet
Friåkning 1 Ja ·        Fjälledare enl. Fjälledarnormen eller motsvarande kompetens
Friåkning 2 Ja ·        Något av följande: a) SVELAV Pro 3 examen (CAA Level 2)  b) IFMGA Bergsguide eller c) militär bergsguide
Pro 1 Ja ·        Något av följande: a) SVELAV Lavininstruktör utbildad före 2019, b) SVELAV Pro 3 examen (CAA Level 2), c) IFMGA Bergsguide eller d) aktiv Militär Lavinspecialist inom Försvarsmakten.
Pro Lavinräddning Ja

·        SVELAV Workshop Instruktör Pro Lavinräddning

·        Något av följande: a) SVELAV Pro 3 examen (CAA Level 2), b) IFMGA Bergsguide eller c) aktiv Militär Lavinspecialist inom Försvarsmakten.

Pro 2 Ja

·        SVELAV Pro 3 examen (CAA Level 2)

·        SVELAV workshop Instruktör Pro 2

·        Hjälpinstruktör vid en hel Pro 2-utbildning

Aktivt yrkesmässigt arbete med lavinsäkerhet