Instruktörsbehörighet

Avtal Lavininstruktör

Finns att ladda ned när du har loggat in som instruktör.

Information om hur du blir behörig som instruktör för Svelav:s utbildningar

För de som önskar att bli instruktörer för Svelavs utbildningar gäller att man behöver genomgå en Svelav-instruktörsutbildning och  där uppfylla förkunskapskraven för antagning.
Länk till sidan om instruktörsutbildning

För personer med redan genomförd instruktörsutbildning gäller följande för att bibehålla sin behörighet :

  • Instruktör på minst två SVELAV lavinutbildningar de senaste tre åren.
  • Deltagande på ett SVELAV‐ fortbildningstillfälle minst vartannat år. Medverkan på videolänk kommer vara möjlig vid vissa tillfällen

 Återaktivering som lavininstruktör

  • Tidigare aktiva SVELAV – instruktörer kan återaktivera sig genom att delta som hjälpinstruktör på de utbildningar de vill vara instruktör på, detta för att uppdatera sig i hur innehållet i utbildningen utvecklats.

SVELAV Behörighetsmatris

Utbildning Grundläggande krav SVELAV Lavininstruktör Tillkommande krav utbildningsnivå Tillkommande krav erfarenhet

Friåkning 1

 

Ja Deltagande på SVELAV Friåkning 1 workshop/seminarie. Ingår i instruktörsutbildningen från och med  2017

Pro 1

 

Ja  

Pro 2

 

Ja

·         SVELAV Pro 3 (CAA Level 2)

·         Instruktörsdag Pro 2

·         Hjälpinstruktör vid 1 Pro 2-utbildning

Aktivt arbete i rollen som lavinexpert (egna Pro 2-utbildningar godkänns)