Utbildningsadministration

Avtal och kostnader

 • Instruktören laddar, efter inloggning, ner avtalet på webben http://svelav.se/wordpress/wp-admin/
 • Instruktören betalar in 1000 kr inkl. moms till SLAO. BG är 662-1809, märk inbetalningen med ert Namn och SVELAV- instruktör.  Observera att avgiften inte faktureras.
 • Instruktören skickar instruktörsavtalet inskannat till: svelav@naturvardsverket.se
 • SVELAV kontrollerar att instruktören är behörig enligt de riktlinjer som beslutats för respektive utbildning och aktiverar instruktören.

Efter att avtal och inbetalning inkommit och instruktören kan börja hålla utbildningar

 • Den e-postadress som anges i instruktörsavtalet blir användarnamn. En länk för att skapa nytt lösenord skickas med e-post till den e-postadress som anges i instruktörsavtalet.
 • Instruktören registrerar samtliga säsongens utbildningstillfällen i kalendern på www.svelav.se.
 • SVELAV tilldelar respektive utbildningstillfälle ett kurs-id. Kontakta svelav@naturvardsverket.se för det. Gör detta i god tid före din utbildning startar. Observera att endast utbildningar som finns i webbkalendern kan få ett kurs-id.
 • Instruktören lägger in deltagarna på utbildningstillfället senast tre dagar för det att utbildningen startar.
 • Utbildningen genomförs enligt föreskrivna regler och följer i detalj utbildningsmanualen.
 • Instruktören skickar ut utvärderingar via Svelav-webben i slutet av utbildningen enligt beskrivning i lathunden. Deltagarna öppnar sin e-post och fyller i enkäten i mobilen innan utbildningen avslutas. Målet är 100 % svarsfrekvens.
 • För att deltagarna ska få ett intyg så krävs dels att de är godkända (det gäller Pro-utbildningar) samt att de har fyllt i och skickat in utvärderingsformuläret.
 • SVELAV tillhandahåller en mall för utbildningsintyget som digital  PDF-blankett till alla instruktörer. Den fylls i automatiskt via deltagarlistan. Mallen finns också att ladda ned.