Utbildningsadministration

Avtal och kostnader

 • Instruktören laddar, efter inloggning, ner avtalet på webben www.svelav.se.
 • Instruktören betalar in 750 kr inkl. moms till SLAO. BG är 662-1809, märk inbetalningen med ert Namn och SVELAV- instruktör 2018/2019. Observera att avgiften inte faktureras.
 • Instruktören skickar tillbaka instruktörsavtalet samt en kopia på inbetalningen till Naturvårdsverket:

Naturvårdsverket,

att: Lavinprognostjänsten/Svelav

Forskarens väg 5, 83140 Östersund

alternativt inskannat till: svelav@naturvardsverket.se

 • Naturvårdsverket kontrollerar att instruktören är behörig enligt de riktlinjer som beslutats för respektive utbildning. Naturvårdsverket upprättar en förteckning med behöriga instruktörer som publiceras på www.svelav.se efter kontroll av att betalning inkommit samt att avtal skrivits på och kommit in.
 • Naturvårdsverket registrerar instruktörerna på Svelav-webben och ger behörighet för instruktörerna att själva administrera delar av innehållet.

 

Efter att avtal och inbetalning inkommit och instruktören kan börja hålla utbildningar

 • Den e-postadress som anges i instruktörsavtalet blir användarnamn. En länk för att skapa nytt lösenord skickas med e-post till den e-postadress som anges i instruktörsavtalet.
 • Instruktören registrerar samtliga säsongens utbildningstillfällen i kalendern på www.svelav.se.
 • SVELAV tilldelar respektive utbildningstillfälle ett kurs-id. Kontakta svelav@naturvardsverket.se för det. Gör detta i god tid före din utbildning startar. Observera att endast utbildningar som finns i webbkalendern kan få ett kurs-id.
 • Instruktören lägger in deltagarna på utbildningstillfället senast tre dagar för det att utbildningen startar.
 • Utbildningen genomförs enligt föreskrivna regler och följer i detalj utbildningsmanualen.
 • Instruktören skickar ut utvärderingar via Svelav-webben i slutet av utbildningen enligt beskrivning i lathunden. Deltagarna öppnar sin e-post och fyller i enkäten i mobilen innan utbildningen avslutas. Målet är 100 % svarsfrekvens.
 • För att deltagarna ska få ett intyg så krävs dels att de är godkända (det gäller Pro-utbildningar) samt att de har fyllt i och skickat in utvärderingsformuläret.
 • Naturvårdsverket tillhandahåller en mall för utbildningsintyget som digital  PDF-blankett till alla instruktörer. Den fylls i automatiskt via deltagarlistan. Mallen finns också att ladda ned.