Utbildningsadministration

Information angående utbildningsadministration inför säsongen 2016/2017 (V. 161206)

Avtal och kostnader

 • Naturvårdsverket skickar ut säsongens avtal påskrift alternativt att instruktören laddar ner avtalet på webben svelav.se.  Instruktörsavtal SVELAV 2016-2017
  Instruktören skickar tillbaka avtalet till Naturvårdsverket på adress Naturvårdsverket, att: Lavinprognostjänsten/Svelav, Forskarens väg 5, 83140 Östersund alternativt inskannat på lavinprognoser@naturvardsverket.se Naturvårdsverket kontrollerar att instruktören är behörig enligt de riktlinjer som beslutats för varje resp. utbildning och meddelar instruktören.
 • Instruktören betalar in 750 kr inkl. moms till SLAO BG är 662-1809, märk inbetalningen med ert Namn och SVELAV- instruktör 2016/2017. Observera att avgiften inte faktureras.
 • Naturvårdsverket upprättar en förteckning med behöriga instruktörer som publiceras på www.svelav.se efter kontroll av att betalning inkommit samt att avtal skrivits på och kommit in.

Efter att avtal och inbetalning inkommit och instruktören kan börja hålla utbildningar

 •  Instruktören meddelar SLAO att denna avser att genomföra en eller flera utbildningar, och även var och när, senast 3 kontorsdagar innan utbildningen ska påbörjas, detta kan göras via mail torbjorn.lundqvist@slao.se eller telefon 070-620 42 80 (mobil) 063-13 23 95 (växel) .
 • SLAO skickar tillbaka ett kursID/tillfällesnummer. Instruktören kan anmäla flera utbildningar vid samma tillfälle och därmed erhålla flera kursID/tillfällesnummer.
 • Utbildningen genomförs enligt föreskrivna regler
 • Naturvårdsverket tillhandahåller en mall för utbildningsintyget som digital ifyllningsbar PDF-blankett till alla instruktörer, på begäran kan även tryckta intyg skickas till instruktören.
 • Instruktören kan på plats efter avslutad kurs ge alla deltagare som examinerats med godkänt resultat ett utbildningsintyg.
 • Efter utbildningen avslutats skickar instruktören omgående in en deltagarförteckning som ska märkas med korrekt kursID/tillfällesnummer samt instruktörens namn till SLAO (= facit på vilka som faktiskt gick utbildning och som examinerats med godkänt resultat)   Deltagarförteckningen ska levereras i digital form som word/mail eller excel, ska innehålla förnamn, efternamn, telefonnr samt mailadress. Förteckningen ska skickas till torbjorn.lundqvist@slao.se
 • Efter att ha fått deltagarförteckningen lägger SLAO upp alla deltagare på det föranmälda  kursID/tillfällesnumret och skickar ut den digitala utvärdering via mail