7. Svelav Intro stora kunskapstest

SVELAV:s stora kunskapstest

Här kan du göra ett grundläggande kunskapstest på 12 frågor för att testa dina lavinkunskaper. Svaren hittar du på Svelav Intro!.

Fråga 1- Den farligaste lavinen

Vilken typ av lavin är farligast i svenska fjällen?

 

 

Fråga 2 - Vad är en lavin?

Laviner är vanligt förekommande under vintern i svenska fjällen.  Men hur definieras en lavin?

Fråga 3 - Val av lämplig säkerhetsutrustning i lavinterräng?

Vilken säkerhetsutrustning ska du alltid ha med dig i lavinterräng?

Fråga 4 - Att dela in lavinterrängen i olika klasser

Naturvårdsverket har de senaste åren arbetet med att införa ett system för indelning av lavinterräng i olika klasser.  I vilken eller vilka klasser förekommer lavinfara regelbundet?

 

Fråga 5- Om lavinskalan

Graden av lavinfaran kommuniceras via lavinskalan. Vad heter de olika klasserna och hur många är de?

Fråga 6- Om lavinprognoser

När man läser en lavinprognos, vad betyder ett lavinproblem?

Fråga 7 - Vad bör du vara uppmärksam på i lavinterräng?

Säker färd i lavinterräng kräver övning, färdighet och uppmärksamhet. Beslut måste baseras på objektiv information. Vad bör du tänka på? 1. Är det brant nog för att en lavin kan utlösas?
 2. Är min snöskoter tillräckligt snabb?
 3. Vilka blir konsekvenserna av en lavin i denna terrängen?
 4. Är mina skidor tillräckligt vassa?
 5. Är snön instabil?

Fråga 8 - Säkra vägval i lavinterräng

Hur väljer du den säkraste vägen  lavinterräng?

 1. Genom att undvika alla branta sluttningar där det samlats snö och som är brantare än 25 grader.
 2. Genom att alltid åka rakt över sluttningen, gärna med snygga svängar..
 3. Genom att undvik terräng där konsekvensen av en lavin kan bli farliga, dvs. ovanför raviner eller svackor eller på stora sluttningar där stora laviner kan utlösas.
 4. Genom att alltid välja flack terräng i breda dalar efter en markerad led.
 5. Genom att alltid hålla dig i markerade,  pistade nedfarter i en skidanläggning.

Fråga 9 -Var kan laviner starta?

 Hur brant ska det vara för att laviner ska kunna starta och bli farliga?

Fråga 10 - I händelse av en eventuell olycka

Om olyckan är framme så behöver man vara förberedd.   Vad ska man tänka på ?

 1. Att så snabbt som möjligt komma igång och söka efter den som dragits med av lavinen.
 2. Att du och dina kompisar alltid har lavinräddningsutrustning med för att söka och rädda och att ni har tränat tillsammans.
 3. Att tänka på den egna säkerheten vid räddningen.

Fråga 11- Om att prioritera mellan flera begravda personer

Vad gör du om du lyckas att lokalisera flera begravda personer, hur kan du prioritera?

 1. Börja med den som du bedömer har störst chans att överleva
 2. Prioritera begravda kvinnor i första hand
 3. Prioritera  begravda barn i första hand

Fråga 12 - Vad betyder SVELAV?

Vad betyder förkortningen SVELAV?

 1. Sveriges Lavinutbildningar
 2. Sveriges El och AV leverantörers riksförening
 3. Svenska Lavinutbildningar