Workshop SVELAV Avancerad Lavinräddning

Tid: 2 dagar (16 timmar)

Förkunskapskrav: SVELAV Lavinräddning Pro

Två dagars utbildning i avancerad lavinräddning med fokus på bland annat sökstrategier efter djupt begravda/ multipla offer, triagering, räddningsledning i lavinkäglan, flaggning av lavinområde och grävteknik.

Leds av en grupp internationella experter och/eller nationella experter med lång erfarenhet av arbete och utbildning med lavinräddning.

I samverkan med Mountain Safety Info

 

 

SVELAV Pro 3

SVELAV Pro 3 (Nordic CAA Operations Level 2)

SVELAV/Naturvårdsverket will arrange the course in
collaboration with FINLAV – Suomen Lumivyörykoulutus and the Icelantic Met
Office. The course supplier is Canadian Avalanche Association and the course is a CAA product.

Course specific information:

Information om kursen

All modules will be instructed by experienced CAA instructors, who in most cases also are UIAGM/ IFMGA certified.

For practical information about course logistics and questions concerning i.e.
locations and fees, please contact SVELAV/SEPA. For questions concerning
your application status, PLA, course content, literature and schedule, we ask you to contact CAA directly-

Module 2 and 3
Location: Kebnekaise/ Tarfala,
Date:  March 25th to April 8th 2019. Including Crevasse rescue practice, AvSAR practical skills assessment and rest days.
Duration: One block comprised of 4+7= 11 days. (longer for those who wish
to participate in planned AvSar PSA training,

Course fee: Preliminary cost SEK 19 000 + VAT. Will be charged by the
Swedish Environmental Protection Agency.

Does not include expenses for travel, food and lodging.

Workshop SVELAV Väder – fjällväder och laviner

Två dagars utbildning i grundläggande meteorologi med fokus på skandinaviskt fjällväder vintertid och praktisk tillämpning inom lavinsäkerhetsarbete.

Deltagaren ska efter genomgången kurs kunna:

 • Beskriva och ha grundläggande förståelse för  vanligt förekommande meteorologiska termer och uttryck.
 • Beskriva och ha grundläggande förståelse för vanligt förekommande meteorologiska grundregler
 • Beskriva och ha grundläggande förståelse för relevanta vädersystem i global, synoptisk och regional skala.
 • Använda och ha grundläggande förståelse för olika väderprodukter.
 • Förklara hur vädret påverkar snötäcket och lavinfaran.

SVELAV Pro 1- grundkurs lavinsäkerhet

Tid: 3 dagar ca 24 timmar

Övergripande utbildningsmål

Efter avslutad Pro 1 ska deltagarna vara förberedda för yrkesmässigt arbete i lavinterräng, under ledning eller med stöd av arbetsrutiner. De ska ha kunskap och förmåga att ta ansvar för sin egen säkerhet och kunna identifiera lavinrisker i sin arbetsmiljö. Detta utan att nödvändigtvis kunna kvantifiera lavinfaran. De ska kunna använda riskreducerande åtgärder. De ska självständigt kunna genomföra en kamraträddning, kunna överlämna ansvaret till organiserad räddning och kunna delta i en organiserad räddning under ledning.  

Detaljerade utbildningsmål

Deltagarna ska efter utbildningen:

 • Kunna identifiera och undvika lavinfarlig terräng (Examineras)
 • Kunna använda riskreducerande åtgärder i lavinterräng
 • Kunna beskriva hur mänskliga faktorer påverkar beslut och handling
 • Kunna genomföra en effektiv och säker kamraträddning. (Lavinsöket Examineras)
 • Tolka, använda och förmedla information om lavinfarlig terräng.
 • Tolka, använda och förmedla information om den aktuella lavinfaran.
 • Tolka och använda väderinformation.
 • Känna till grunderna i snö och snöstabilitetsbedömning
 • Känna till hur man rapporterar olyckor och incidenter och var man rapporterar intressanta observationer.
 • Känna till styrande lagstiftning (produktsäkerhetslag och arbetsmiljölagstiftning)
 • Känna till SVELAV:s övriga lavinutbildningar

Förkunskapskrav deltagare

 • Deltagarna bör kunna åka offpist samt ha god kondition alternativt kunna köra skoter i brantare fjällterräng.
 • Deltagarna bör även ha tränat sökning med transceiver innan kursen.

SVELAV Pro 2- Lavintekniker

Tid: 7 dagar (60 timmar)

Övergripande utbildningsmål

Efter avslutad Pro 2 utbildning ska deltagarna vara förberedda för självständigt yrkesmässigt arbete i lavinterräng. De ska kunna vidta riskreducerande åtgärder även under försvårande omständigheter. De ska självständigt kunna samla och tolka information om lavinfara och kunna värdera risker för laviner och bedöma lavinfara. De ska fackmässigt kunna vidareförmedla och diskutera informationen med andra. Under ledning eller med hjälp av arbetsrutiner ska de kunna ta ett visst ansvar även för andras säkerhet.

De ska självständigt kunna genomföra en kamraträddning även under försvårande omständigheter, kunna överlämna ansvaret till organiserad räddning och kunna delta i en organiserad räddning.

Detaljerade utbildningsmål

 • Ha förståelse för hur, var och när laviner uppstår
 • Förståelse för begreppet lavinfara och risker för människor
 • Kunna beskriva och klassificera lavinterräng
 • Kunna beskriva hur snötäckets egenskaper påverkar lavinfaran
 • Kunna beskriva och inhämta relevant väderinformation.
 • Kunna inhämta relevant information om snötäcket och lavinaktivitet
 • Kunna självständigt och yrkesmässigt prioritera relevansen vid inhämtandet av ovanstående data
 • Kunna bedöma och kommunicera en korrekt lavinfara
 • Kunna använda riskreducerande åtgärder
 • Ha förståelse för hur mänskliga faktorer påverkar individen och arbetet.
 • Ha förståelse för den nordamerikanska lavinskalan och kännedom om den europeiska varianten.
 • Ha förståelse för hur det yrkesmässiga arbetet anpassas efter rådande förhållanden
 • Känna till det svenska rapportsystemet för att utbyta info om väder, snö och laviner
 • Känna till styrande lagstiftning inom området, produktsäkerhetslag, arbetsmiljölagstiftning
 • Kunna självständigt genomföra en kamraträddning och överlämna till organiserad räddning.

Förkunskapskrav deltagare

 • Svelav Pro 1, SLAO Lavin 1 eller motsvarande utbildning.
 • Deltagarna måste kunna åka offpist samt ha god kondition.
 • Deltagarna måste vara duktiga på sökning med transceiver, sond och spade.

SVELAV Lavinräddning Pro

Tid: 2 dagar eller 16 timmar 

Förkunskapskrav

Utbildning i första hjälpen i terräng (minimum tre dagar inklusive HLR)

Övergripande utbildningsmål

 • Utbildningen riktar sig främst till de som genom sin yrkesroll kan komma att ingå i en organiserad lavinräddning. Det gäller exempelvis fjällräddare, skidpatrullörer, guider, skidlärare med flera.
 • Efter avslutad utbildning ska deltagarna kunna påbörja en lavinräddning, identifiera risker och vidta relevanta riskreducerande åtgärder.

 

Workshop Lavininstruktör Friåkning 1

Information om hur du kan bli instruktör inom SVELAV

Naturvårdsverket genomför instruktörsworkshops vilka ger behörighet för att utbilda SVELAV lavinkurs Friåkning 1.

Nästa workshop är preliminärt planerad till säsongen 2019-2020.

För att bli antagen på utbildningen ska deltagare inneha godkänd examen från någon av följande utbildningar:

 • SVELAV Pro 2
 • CAA Avalanche Operations Level 1
 • SLAO Lavin 2
 • Övrig motsvarande utbildning vilken motsvarar Svelav Pro 2 avseende längd, kursmål och innehåll.   (Övriga  motsvarande utbildningar kommer att valideras och prövas av Naturvårdsverket innan beslut om antagning kan fattas.

I övrigt ska deltagare uppfylla följande krav:

 • Godkänd Examen på SVELAV Lavinräddning Pro, eller motsvarande utbildning vilken motsvarar Svelav Lavinräddning Pro  avseende längd, kursmål och innehåll.   (Övriga  motsvarande utbildningar kommer att valideras och prövas av Naturvårdsverket innan beslut om antagning kan fattas.)
 • Inneha minst 50 dagars dokumenterat operativt lavin- eller skid/snöskoterguidearbete,  vilket innefattar ansvar för insamling och analys av snö- och väderdata  samt ansvar för vägval och beslutsfattande i lavinterräng (ska styrkas med antingen referenser eller loggbok)
 • Godkänd Fjälledare. Mer information: (Fjälledarnormen. SFLOFjälledarnormen- Fjällsäkerhetsrådet
 • Avancerad skid-, bräd- eller skoteråkare samt vara i god kondition.
 • Kunna uppvisa referensbrev från minst två SVELAV Lavininstruktörer kring sin lämplighet som lavininstruktör