SVELAV Friåkning 2 – fortsättningskurs lavinsäkerhet

Utbildningen är ny för säsongen och kommer att lanseras i januari 2021. Mer information kommer inom kort.

Beskrivning: En tredagars fortsättningsutbildning med fokus på turplanering och riskhantering. Utbildningen följer ett tydligt mönster med dagliga förberedelser, genomförande och uppföljning, inspirerat av professionell systematisk hantering av lavinrisk fast på ett sätt som är anpassat  för semester och rekreation. Metodiken är tydlig och enkel att ”ta med” från kursen och använda vid egen framtida åkning.

Stort fokus läggs vid förståelse för lavinprognosernas  lavinproblem och hur deltagarna som grupp förhåller sig till aktuella sådana . Några centrala moment innefattar turplanering och förberedelser, gruppkommunikation, beslutsfattande, inhämtning och prioritering av information samt säkra vägval på fjället. Kursen är praktisk till sin karaktär och utbildningsmomenten sker i stort sett uteslutande ute på fjället. Det tydliga målet är att deltagarna är förberedda för att planera och genomföra egna toppturer och egen offpiståkning efter utbildningen.

Utbildningen är med fördel åtminstone delvis topptursbaserad men den går att genomföra även helt liftburen på utvalda lämpliga kursorter. Kontakta din instruktör för mer information angående upplägget.

Längd: Tre dagar

Förkunskapskrav Friåkning 2: Friåkning 1
Utförare: SVELAV Instruktör Friåkning 2