SVELAV Friåkning 2

Beskrivning: Fortsättningsutbildning med fokus på turplanering och riskhantering. Stort fokus läggs vid förståelse för lavinprognosernas  lavinproblem och hur deltagarnas som grupp förhåller sig till aktuella sådana. Några av momenten innefattar gruppkommunikation, beslutsfattande och säkra vägval på fjället. Kursen är praktisk till sin karaktär och utbildningsmomenten sker i stort sett uteslutande ute på fjället.

Förkunskapskrav Friåkning 2: Friåkning 1
Utförare: SVELAV Instruktör Friåkning 2

Utbildningen är ny för säsongen och kommer att lanseras i januari 2021. Mer information kommer inom kort.