SVELAV Pro Lavinräddning

Utbildning Lavinräddning med fokus på att delta i en organiserad lavinräddningsinsats.

Inkluderar examensprov.
Arrangeras av lavininstruktör med behörighet för Pro Räddning.

Tid: 2 dagar eller 16 timmar 

Förkunskapskrav

Utbildning i första hjälpen i terräng (minimum tre dagar inklusive HLR)

Övergripande utbildningsmål

  • Utbildningen riktar sig främst till de som genom sin yrkesroll kan komma att ingå i en organiserad lavinräddning. Det gäller exempelvis fjällräddare, skidpatrullörer, guider, skidlärare med flera.
  • Efter avslutad utbildning ska deltagarna kunna påbörja en lavinräddning, identifiera risker och vidta relevanta riskreducerande åtgärder.