Workshop SVELAV Avancerad Lavinräddning

Beskrivning: Tre dagars utbildning med fokus på att leda en lavinräddningsinsats i ett inledande skede, i väntan på fjällräddning. Workshopen innehåller metoder för avancerad lavinräddning med fokus på bland annat sökstrategier efter djupt begravda/ multipla offer, triagering av patienter, initial räddningsledning i lavinkäglan, flaggning av lavinområde och situationsanpassade grävtekniker. Avslutas med examensdag.

Arrangeras av SVELAV i samverkan med SLAO, Försvarsmakten och SBO. Workshopen leds av en grupp internationella experter och/eller nationella experter med lång erfarenhet av arbete och utbildning rörande lavinräddning och lavinmedicin.

Tid: 3 dagar (24 timmar)

Förkunskapskrav: SVELAV Lavinräddning Pro eller motsvarande utbildning.

I samverkan med Mountain Safety Info