Workshop SVELAV Avancerad Lavinräddning

Tid: 2 dagar (16 timmar)

Förkunskapskrav: SVELAV Lavinräddning Pro eller motsvarande utbildning

Två dagars utbildning i avancerad lavinräddning med fokus på bland annat sökstrategier efter djupt begravda/ multipla offer, triagering, räddningsledning i lavinkäglan, flaggning av lavinområde och grävteknik.

Leds av en grupp internationella experter och/eller nationella experter med lång erfarenhet av arbete och utbildning med lavinräddning.

I samverkan med Mountain Safety Info