Avatar for Urban Axelsson

Urban Axelsson

 • Behörighet:
 • Friåkning
 • Intro
 • Pro 1
 • Pro 2

Ort:
Mörsil

Telefon:
+46705534617

E-post:
urban.axelsson@me.com

Utbildningstillfällen

 • januari

 • SVELAV Friåkning 1

  12/1 - 13/1
  Åre Rödkullen
  14 platser
  SVELAV Friåkning 1
  3800 kr
  Urban Axelsson

  Det här är kursen för dig som åker offpist i lavinterräng. Oavsett om du toppturer eller åker lift.  I denna kurs kommer vi att ha Rödkullen som bas för teori och Åreskutan som praktikplats. Mycket av tiden tillbringas uti i fält.

  • SVELAV Friåkning 1 ska ge grundläggande kunskaper om laviner, lavinfara och ge deltagarna en metod och beslutstöd för riskhantering.
  • Deltagarna ska efter utbildningen på egen hand, men med hjälp av olika beslutstöd, kunna reducera risken vid aktiviteter i fjällterräng.
  • De ska kunna söka och tolka information om lavinfara, (terrängklassning, lavinprognoser) och kunna använda den för att minska de egna riskerna.
  • De ska kunna identifiera lavinterräng och självständigt kunna hitta lavinsäkra vägval.
  • Deltagarna ska självständigt kunna genomföra en kamraträddning.

  Kursens instruktörer är väldigt erfarna och har åkt skidor och haft lavinkurser i mer än 20 år.

  Du behöver: Skid eller snowboardutrustning, liftkort, kläder efter väder, förstärkningsplagg, hjälm och googles samt matsäck.

  Anmälan via epost: urban.axelsson@me.com

 • SVELAV Pro 1- grundkurs lavinsäkerhet

  18/1 - 20/1
  Åre Rödkullen
  13 platser
  SVELAV Pro 1- grundkurs lavinsäkerhet
  5500 kr
  Urban Axelsson

  Baskursen en yrkesmässig grundkurs i lavinkunskap. Vi utgår ifrån svensk arbetsmiljölagstiftning och under tre dagar får du lära dig snö och lavinkunskap, grundläggande riskanalys och yrkesmässig lavinriskhantering. Vi kombinerar praktik ute i skarp lavinterräng med teori inomhus och självstudier i vår helt nya webkurs.

  Grundkurs för dig som jobbar i lavinmiljö. Teori och praktik i lavinkunskap, lavinräddning och riskhantering, varvas utifrån gällande lagstiftning och praxis.

  Övergripande utbildningsmål Efter avslutad Pro 1 ska deltagarna vara förberedda för yrkesmässigt arbete i lavinterräng, under ledning eller med stöd av arbetsrutiner. De ska ha kunskap och förmåga att ta ansvar för sin egen säkerhet och kunna identifiera lavinrisker i sin arbetsmiljö. Detta utan att nödvändigtvis kunna kvantifiera lavinfaran. De ska kunna använda riskreducerande åtgärder. De ska självständigt kunna genomföra en kamraträddning, kunna överlämna ansvaret till organiserad räddning och kunna delta i en organiserad räddning under ledning.  

  Ingår: Kurslitteratur, lån av transceiver sond och spade.

  Du behöver: Skid eller snowboard utrustning, kläder efter väder, förstärkningsplagg, matsäck, hjälm och googles,

  Förkunskap: Kunna åka offpist och ha god kondition. Samt gärna tränat på transceiversökning inan kursstart

  Erfarna instruktörer som hållit motsvarande kurser i mer än 20 år.

  Anmälan på Mail: urban.axelsson@me.com

 • SVELAV Pro 2- Lavintekniker

  21/1 - 31/1
  Åre Rödkullen
  6 platser
  SVELAV Pro 2- Lavintekniker
  12500 kr
  Urban Axelsson

  Svelav Pro 2. Lavintekniker kurs.

  7 dagar ev med uppehåll över helgen. Bra med tid för träning av egen fördigheter.

  Efter avslutad Pro 2 utbildning ska deltagarna vara förberedda för självständigt yrkesmässigt arbete i lavinterräng. De ska kunna vidta riskreducerande åtgärder även under försvårande omständigheter. De ska självständigt kunna samla och tolka information om lavinfara och kunna värdera risker för laviner och bedöma lavinfara. De ska fackmässigt kunna vidareförmedla och diskutera informationen med andra. Under ledning eller med hjälp av arbetsrutiner ska de kunna ta ett visst ansvar även för andras säkerhet. De ska självständigt kunna genomföra en kamraträddning även under försvårande omständigheter, kunna överlämna ansvaret till organiserad räddning och kunna delta i en organiserad räddning.

  Kursen är krävande och förutom att det är långa dagar så måste man räkna med att lägga tid på självstudier på kvällarna.  Erkänt svår examensdag avslutar kursen. Klarar man inte teoretisk eller praktiskt moment väntar omtenta(or) extra kostnader för detta.

  Instruktör med lång erfarenhet både från lavinutildningar ( över 20 år ) samt som lärare inom fjäll och friluftsliv på YH och universitetsnivå.

  Förkrav:

  • Svelav Pro 1, SLAO Lavin 1 eller motsvarande utbildning.
  • Deltagarna måste kunna åka offpist samt ha god kondition.
  • Deltagarna måste vara duktiga på sökning med transceiver, sond och spade.

  Frågor och anmälan till:  urban.axelsson@me.com