SVELAV Friåkning 1 Snöskoter – Lavinutbildning för skoteråkare

Beskrivning:  En grundläggande lavinutbildning för dig som vill lära dig mer om att färdas lavinsäkert på fjället. 2 dagar ute i terrängen med fokus på att känna igen lavinterräng, kunna använda lavinprognoser, fatta rätt beslut samt kamraträddning för att kunna rädda kompisen vid händelse av en lavinolycka.

Förkunskapskrav Friåkning 1: Personlig färdighet – skoter
Utförare: SVELAV Instruktör Friåkning 1

Övergripande utbildningsmål:

  • SVELAV Friåkning 1 ska ge grundläggande kunskaper om laviner, lavinfara och ge deltagarna en metod och beslutsstöd för riskhantering.
  • Deltagarna ska efter utbildningen på egen hand, men med hjälp av olika beslutsstöd, kunna reducera risken vid aktiviteter i fjällterräng.
  • De ska kunna söka och tolka information om lavinfara, (terrängklassning, lavinprognoser) och kunna använda den för att minska de egna riskerna.
  • De ska kunna identifiera lavinterräng och självständigt kunna hitta lavinsäkra vägval.
  • Deltagarna ska självständigt kunna genomföra en enklare kamraträddning.