Workshop SVELAV Avancerad Lavinräddning

Beskrivning: Fyra dagars utbildning med fokus på att leda en lavinräddningsinsats i ett inledande skede, i väntan på fjällräddning. Workshopen innehåller metoder för avancerad kamraträddning med fokus på bland annat sökstrategier efter djupt begravda/ multipla offer, triagering av patienter, initial räddningsledning i lavinkäglan, flaggning av lavinområde och situationsanpassade grävtekniker. Workshopen avslutas med examensdag.

Arrangeras av SVELAV i samverkan med SLAO, Försvarsmakten och SBO. Workshopen leds av en grupp internationella och/eller nationella experter med lång erfarenhet av arbete och utbildning rörande lavinräddning och lavinmedicin.

Tid: 3 dagar (24 timmar)

Förkunskapskrav: SVELAV Pro Lavinräddning  

I samverkan med Mountain Safety Info