Kalender

 • december

 • 11/12 - 13/12

  SVELAV Pro 1- basutbildning för yrkesbruk

  Åre
  11/12 - 13/12
  Åre
  Inga tillgängliga
  SVELAV Pro 1- basutbildning för yrkesbruk
  5600 kr
  Summit Guides
 • 11/12 - 13/12

  SVELAV Pro 1- basutbildning för yrkesbruk

  Dundret
  11/12 - 13/12
  Dundret
  Inga tillgängliga
  SVELAV Pro 1- basutbildning för yrkesbruk
  5600 kr
  Mountain Work Sweden

  Kusen är fullbokad men om man vill anmäla intresse vid en eventuell avbokning så går det bra på mountainworksweden@gmail.com

 • 16/12 - 17/12

  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet

  Åre
  16/12 - 17/12
  Åre
  Inga tillgängliga
  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet
  3950 kr
  Summit Guides
 • 20/12 - 22/12

  SVELAV Pro 1- basutbildning för yrkesbruk

  Åre
  20/12 - 22/12
  Åre
  Inga tillgängliga
  SVELAV Pro 1- basutbildning för yrkesbruk
  5600 kr
  Summit Guides
 • 22/12 - 23/12

  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet

  Åre
  22/12 - 23/12
  Åre
  4 platser
  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet
  3950 kr
  Markus Nyman

  anmäl via e-post markus@deepwild.com

 • 28/12 - 29/12

  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet

  Åre
  28/12 - 29/12
  Åre
  Inga tillgängliga
  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet
  3950 kr
  Summit Guides
 • 29/12 - 30/12

  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet

  Åre
  29/12 - 30/12
  Åre
  Inga tillgängliga
  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet
  3950 kr
  Markus Nyman

  anmäl via e-post markus@deepwild.com

 • januari

 • 2/1 - 3/1

  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet

  Åre
  2/1 - 3/1
  Åre
  6 platser
  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet
  3950 kr
  Summit Guides
 • 3/1 - 5/1

  SVELAV Pro 1- basutbildning för yrkesbruk

  Funäsfjällen
  3/1 - 5/1
  Funäsfjällen
  5 platser
  SVELAV Pro 1- basutbildning för yrkesbruk
  5800 kr
  Funäsfjällens Lavinskola

 • 5/1 - 7/1

  SVELAV Friåkning 2 – fortsättningskurs lavinsäkerhet

  Åre
  5/1 - 7/1
  Åre
  Inga tillgängliga
  SVELAV Friåkning 2 – fortsättningskurs lavinsäkerhet
  5600 kr
  Summit Guides
 • 6/1 - 7/1

  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet

  Åre
  6/1 - 7/1
  Åre
  1 platser
  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet
  3950 kr
  Summit Guides
 • 6/1 - 7/1

  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet

  Åre
  6/1 - 7/1
  Åre
  6 platser
  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet
  3950 kr
  Markus Nyman

  anmäl via e-post markus@deepwild.com

 • 10/1 - 11/1

  SVELAV Pro Lavinräddning

  Hemavan
  10/1 - 11/1
  Hemavan
  12 platser
  SVELAV Pro Lavinräddning
  4800 kr
  Carl- Gustaf Gustafsson
 • 12/1 - 14/1

  SVELAV Pro 1- basutbildning för yrkesbruk

  Åre
  12/1 - 14/1
  Åre
  4 platser
  SVELAV Pro 1- basutbildning för yrkesbruk
  5600 kr
  Summit Guides
 • 12/1 - 14/1

  SVELAV Pro 1- basutbildning för yrkesbruk

  Åre
  12/1 - 14/1
  Åre
  1 platser
  SVELAV Pro 1- basutbildning för yrkesbruk
  5700 kr
  Urban Axelsson

  Lavin Pro 1 med inriktning på turskidor.

  eskrivning: En grundläggande lavinutbildning för arbete utomhus i fjällmiljö. Stort fokus läggs vid att känna igen lavinterräng och hantera lavinrisk utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Innehåller examensmoment för lavinterräng och kamraträddning. Utbildningen består delvis av teoripass och delvis av praktiska moment utomhus.

  • Plats Rödkullen Åre.
  • ingår , Kurs, kursledare och litteratur
  • Lån av Lavinutrustning vid behov.  Hyra ABS säck.
  • Tillkommer egen utrustning, mat resor och ev liftkort

   

 • 12/1 - 14/1

  SVELAV Pro 1- basutbildning för yrkesbruk

  Åre
  12/1 - 14/1
  Åre
  3 platser
  SVELAV Pro 1- basutbildning för yrkesbruk
  5500 kr
  Urban Axelsson

  SVELAV Pro 1- basutbildning för yrkesbruk

  Beskrivning: En grundläggande lavinutbildning för arbete utomhus i fjällmiljö. Stort fokus läggs vid att känna igen lavinterräng och hantera lavinrisk utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Innehåller examensmoment för lavinterräng och kamraträddning. Utbildningen består delvis av teoripass och delvis av praktiska moment utomhus.

  ALLMÄNT

  • Arrangeras av SVELAV lavininstruktör med behörighet för Pro 1.
  • Kurstid 3 dagar
  •  Antalet deltagare per instruktör får inte överstiga 6 stycken under praktikmomenten.
  • Antalet deltagare per instruktör får inte överstiga 24 stycken under teorimomenten.
  •  Momentens start och slut ska tydligt framgå för kursdeltagaren (extra viktigt om kursen genomförs uppdelad på längre tid än tre dagar)
  • Kursen får enbart genomföras med tillgång till lavinterräng och realistiska snöförhållanden

  Frågor och anmälan:

  Urban Axelsson

  urban.axelsson@me.com.  +46 (0)70-553 46 17

   

 • 13/1 - 19/1

  SVELAV Pro 2- Lavintekniker

  Hemavan
  13/1 - 19/1
  Hemavan
  8 platser
  SVELAV Pro 2- Lavintekniker
  16900 kr
  Carl- Gustaf Gustafsson
 • 13/1 - 14/1

  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet

  Åre
  13/1 - 14/1
  Åre
  8 platser
  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet
  3950 kr
  Summit Guides
 • 13/1 - 14/1

  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet

  Åre
  13/1 - 14/1
  Åre
  7 platser
  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet
  3950 kr
  Markus Nyman

  anmäl via e-post markus@deepwild.com

 • 19/1 - 21/1

  SVELAV Friåkning 2 – fortsättningskurs lavinsäkerhet

  Åre
  19/1 - 21/1
  Åre
  4 platser
  SVELAV Friåkning 2 – fortsättningskurs lavinsäkerhet
  5300 kr
  Urban Axelsson

  SVELAV Friåkning 2 – fortsättningskurs lavinsäkerhet

  Beskrivning: En tredagars fortsättningsutbildning med fokus på turplanering och riskhantering. Utbildningen följer ett tydligt mönster med dagliga förberedelser, genomförande och uppföljning, inspirerat av professionell systematisk hantering av lavinrisk fast på ett sätt som är anpassat  för semester och rekreation. Metodiken är tydlig och enkel att ”ta med” från kursen och använda vid egen framtida åkning.

  Stort fokus läggs vid förståelse för lavinprognosernas  lavinproblem och hur deltagarna som grupp förhåller sig till aktuella sådana . Några centrala moment innefattar turplanering och förberedelser, gruppkommunikation, beslutsfattande, inhämtning och prioritering av information samt säkra vägval på fjället. Kursen är praktisk till sin karaktär och majoriteten av utbildningsmomenten sker ute på fjället. Det tydliga målet är att deltagarna är förberedda för att planera och genomföra egna toppturer och egen offpiståkning efter utbildningen.

  Utbildningen är med fördel åtminstone delvis topptursbaserad men den går att genomföra även helt liftburen på utvalda lämpliga kursorter. Kontakta din instruktör för mer information angående upplägget.

  ALLMÄNT

  • Kurslängd 3 dagar
  • Antalet deltagare per instruktör får inte överstiga sex (6) stycken
  • Förkunskapskrav deltagare: Friåkning 1
  • Observera att utbildningen inte täcker kraven för yrkesmässigt arbete i lavinterräng utan enbart är gångbar för eget bruk.
  • Utförare: SVELAV lavininstruktör med behörighet att undervisa Friåkning 2
  • Kursen får enbart genomföras om det finns tillgång till följande:

  Frågor och anmälan:

  Urban Axelsson 070-55346176  eller urban.axelsson@me.com

 • 19/1 - 21/1

  SVELAV Friåkning 2 – fortsättningskurs lavinsäkerhet

  Åre
  19/1 - 21/1
  Åre
  Inga tillgängliga
  SVELAV Friåkning 2 – fortsättningskurs lavinsäkerhet
  5300 kr
  Summit Guides
 • 20/1 - 21/1

  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet

  Narvik
  20/1 - 21/1
  Narvik
  8 platser
  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet
  3800 kr
  Markus Perttunen
 • 20/1 - 21/1

  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet

  Åre
  20/1 - 21/1
  Åre
  8 platser
  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet
  3950 kr
  Summit Guides
 • 22/1 - 23/1

  SVELAV Pro Lavinräddning

  Björkliden
  22/1 - 23/1
  Björkliden
  3 platser
  SVELAV Pro Lavinräddning
  4900 kr
  Jenny Råghall

  SVELAV Pro Lavinräddning

  Allmänt om kursen: Kursen för dig som är skidpatrullör, fjällräddare, guide, skidlärare, liftvärdar eller annan yrkesgrupp som kan komma att ingå i en organiserad lavinräddning. Kursen är även förkunskapskrav för att gå SVELAV Pro 2 / Lavinteknikerutbildningen.

  Utbildningsmål:

  • Riskbedömning och uppstart av organiserad lavinräddning
  • Prioritera resurser efter antal begravda
  • Sökning med Recco, transceiver, två sondkedjemetoder, grävning
  • Omhändertagande med skadad enligt algoritmen AvaLife
  • Vissa moment examineras

  Läs mer detaljerade utbildningsmål på http://svelav.se/utbildning/raddning-1/.

  Plats:

  Björkliden. Då kursen är beroende av mycket snö kommer definitiv plats att bestämmas med relativt kort varsel, och kan flyttas till både Abisko och Riksgränsen.

  Pris per person:

  4900 SEK (ev. kostnad för liftkort tillkommer). Kursvillkor

  Vad som ingår:

  Kurs 2 dagar samt kurslitteratur

  Antal platser:

  Minst 8, max 12. (2 instruktörer)

  Förkunskap och krav:

  • Tre dagars första-hjälpen-utbildning med följande innehåll: S/L-ABCDE (eller liknande algoritm), HLR, hypotermi, stabilisering av frakturer
  • Du behöver ha tränat sökning med transceiver innan kursen

  Anmälan och frågor till instruktören jenny.raghall@hotmail.com

 • 25/1 - 26/1

  SVELAV Friåkning 1 Snöskoter – Lavinutbildning för skoteråkare

  Ljungdalen
  25/1 - 26/1
  Ljungdalen
  7 platser
  SVELAV Friåkning 1 Snöskoter – Lavinutbildning för skoteråkare
  3995 kr
  Funäsfjällens Lavinskola

  15% RABATT

  Pris: 4700 SEK 3995 SEK (ink moms)

 • 27/1 - 28/1

  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet

  Åre
  27/1 - 28/1
  Åre
  8 platser
  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet
  3950 kr
  Markus Nyman

  anmäl via e-post markus@deepwild.com

 • 29/1 - 4/2

  SVELAV Pro 2- Lavintekniker

  Abisko
  29/1 - 4/2
  Abisko
  Inga tillgängliga
  SVELAV Pro 2- Lavintekniker
  17000 kr
  Jenny Råghall

  SVELAV Pro 2 – Lavintekniker

  Allmänt om kursen:

  En lavintekniker kan arbeta exempelvis med observatörsarbete inom lavinprognostjänst, i skidpatrull på skidanläggning eller som lavinspecialist inom Försvarsmakten.  Kursen är mycket krävande på flera sätt och ställer krav på både fysisk och mental uthållighet hos deltagarna. Utbildningen inkluderar ett flertal examensprov. Läs detaljerad beskrivning om kursens mål och upplägg på http://svelav.se/utbildning/pro-2/.

  Vad som ingår:

  Kurs och instruktör i cirka 60 timmar över 7 dagar (utöver detta tillkommer ca 8 timmars egna studier kvällstid). En hel del kurslitteratur.

  Ingår inte:

  Mat, boende, liftkort. Då vi kommer nyttja liften på Nuolja Offpist innan säsongsstart tillkommer en liftkortskostnad på 185 SEK per person och dag. Detta betalas på plats, då antal dagar i liften är helt väderberoende.

  Pris per person:

  17 000 SEK inkl. moms. Kursvillkor

  Antal deltagare:

  6 stycken

  Förkunskapskrav

  • Svelav Pro 1 eller motsvarande utbildning från etablerad organisation i annat land (behöver valideras).
  • SVELAV Lavinräddning Pro eller motsvarande utbildning från etablerad organisation i annat land (behöver valideras).
  • Deltagarna måste kunna åka offpist samt ha god kondition.
  • Deltagarna måste vara duktiga på sökning med transceiver, sond och spade.
  • Goda engelska språkkunskaper.

   

  Anmälan och frågor till instruktören jenny.raghall@hotmail.com

 • februari

 • 2/2 - 3/2

  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet

  Tänndalen
  2/2 - 3/2
  Tänndalen
  5 platser
  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet
  3145 kr
  Funäsfjällens Lavinskola

  15% RABATT

  Pris: 3700 SEK 3145 SEK (ink. moms)

 • 3/2 - 4/2

  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet

  Snasahögarna
  3/2 - 4/2
  Snasahögarna
  Inga tillgängliga
  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet
  3950 kr
  Summit Guides
 • 8/2 - 11/2

  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet

  Snasahögarna
  8/2 - 11/2
  Snasahögarna
  1 platser
  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet
  8900 kr
  Summit Guides
 • 9/2 - 11/2

  SVELAV Friåkning 2 – fortsättningskurs lavinsäkerhet

  Snasahögarna
  9/2 - 11/2
  Snasahögarna
  Inga tillgängliga
  SVELAV Friåkning 2 – fortsättningskurs lavinsäkerhet
  5300 kr
  Summit Guides
 • 9/2 - 11/2

  SVELAV Pro 1- basutbildning för yrkesbruk

  Stranda
  9/2 - 11/2
  Stranda
  6 platser
  SVELAV Pro 1- basutbildning för yrkesbruk
  5500 kr
  Urban Axelsson

  STRANDA!.

  NORGES off-pistmecka. Här finner du allt du drömmer om. Otroliga snömängder, fantastiska fjäll och åk ner mot Sunnöres fjordlandskap. Plus att skidanläggningen ger möjlighet till massor av bra utmanande off.-pist.

  SVELAV Pro 1- basutbildning för yrkesbruk

  Beskrivning: En grundläggande lavinutbildning för arbete utomhus i fjällmiljö. Stort fokus läggs vid att känna igen lavinterräng och hantera lavinrisk utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Innehåller examensmoment för lavinterräng och kamraträddning. Utbildningen består delvis av teoripass och delvis av praktiska moment utomhus.

  Anmälan och frågor:

  Urban Axelsson ;

  070-5534617. eller mail: urban.axelsson@me.com

 • 9/2 - 10/2

  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet

  Tänndalen
  9/2 - 10/2
  Tänndalen
  8 platser
  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet
  3145 kr
  Funäsfjällens Lavinskola

  15% RABATT

  Pris: 3700 SEK 3145 SEK (ink. moms)

 • 16/2 - 17/2

  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet

  Tänndalen
  16/2 - 17/2
  Tänndalen
  Inga tillgängliga
  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet
  3145 kr
  Funäsfjällens Lavinskola

  15% RABATT

  Pris: 3700 SEK 3145 SEK (ink. moms)

 • 17/2 - 18/2

  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet

  Åre
  17/2 - 18/2
  Åre
  8 platser
  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet
  3950 kr
  Summit Guides
 • 17/2 - 18/2

  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet

  Björkliden
  17/2 - 18/2
  Björkliden
  8 platser
  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet
  3600 kr
  John Nilsson

 • 19/2 - 25/2

  SVELAV Pro 2- Lavintekniker

  Stranda Sunnmöre Norge
  19/2 - 25/2
  Stranda Sunnmöre Norge
  4 platser
  SVELAV Pro 2- Lavintekniker
  16500 kr
  Urban Axelsson

  Svelav pro 2 Lavintekniker i Sunnmöre Stranda området.

  Bättre kursområde är svårt att hitta. Massor av snö, stora höjdskillnader och möjlighet till studier i alla väderstreck och höjder.

  Beskrivning: En lavintekniker utför fältobservationer och samlar in information om lavinaktivitet, snötäcket och vädret. Arbetet i fält sker systematiskt och observationerna dokumenteras på ett strukturerat och standardiserat sätt. En stor del av kurstiden sker ute  på fjället. En nästan lika stor del av kursen sker inomhus i skolbänken. En lavintekniker kan arbeta exempelvis med observatörsarbete inom lavinprognostjänst, i skidpatrull på skidanläggning eller som lavinspecialist inom Försvarsmakten.  SVELAV Pro 2 är inte att betrakta som en guideutbildning utan syfte och mål är just arbetet som lavintekniker.  Utbildningen inkluderar ett flertal examensprov.

  Frågor och anmälan:

  urban.axelsson@me.com eller    +46 (0) 70 553 46 17

   

   

 • 20/2 - 21/2

  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet

  Åre
  20/2 - 21/2
  Åre
  7 platser
  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet
  3950 kr
  Summit Guides
 • 22/2 - 23/2

  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet

  Bruksvallarna
  22/2 - 23/2
  Bruksvallarna
  8 platser
  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet
  3145 kr
  Funäsfjällens Lavinskola

  15% RABATT

  Pris: 3700 SEK 3145 SEK (ink. moms)

 • 23/2 - 25/2

  SVELAV Friåkning 2 – fortsättningskurs lavinsäkerhet

  Åre
  23/2 - 25/2
  Åre
  4 platser
  SVELAV Friåkning 2 – fortsättningskurs lavinsäkerhet
  5500 kr
  Martin Alzén

  Åreguiderna i samarbete med Martin Alzén

  En tredagars topptursbaserad fortsättningskurs med fokus på turplanering och riskhantering. Kursen följer ett tydligt mönster med dagliga förberedelser, genomförande och uppföljning, inspirerat av professionell systematisk hantering av lavinrisk. Metodiken är tydlig och enkel att ”ta med” från
  kursen och använda vid egen framtida åkning. Stort fokus läggs vid förståelse och förhållningssätt till lavinprognosernas lavinproblem. Några centrala moment innefattar turplanering och förberedelser, gruppkommunikation, beslutsfattande, inhämtning och prioritering av information samt säkra vägval på fjället.

  Kursen är praktisk till sin karaktär och majoriteten av utbildningsmomenten sker ute på fjället. Vi utgår från Åre men har tillgång till skotertolkning och bilar om vädret öppnar andra spännande möjligheter. Det tydliga målet är att deltagarna är förberedda för att planera och genomföra egna toppturer och egen offpiståkning efter utbildningen.

  Förkunskapskrav: Svelav Friåkning 1 eller motsvarande.

  Martin Alzén
  Lavininstruktör (0730242293)

 • 24/2 - 25/2

  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet

  Åre
  24/2 - 25/2
  Åre
  8 platser
  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet
  3950 kr
  Summit Guides
 • 26/2 - 27/2

  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet

  Riksgränsen
  26/2 - 27/2
  Riksgränsen
  8 platser
  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet
  3800 kr
  Johan Tollstadius
 • 28/2 - 1/3

  SVELAV Friåkning 2 – fortsättningskurs lavinsäkerhet

  Riksgränsen
  28/2 - 1/3
  Riksgränsen
  4 platser
  SVELAV Friåkning 2 – fortsättningskurs lavinsäkerhet
  4500 kr
  Johan Tollstadius
 • mars

 • 2/3 - 3/3

  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet

  Åre
  2/3 - 3/3
  Åre
  8 platser
  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet
  3950 kr
  Markus Nyman

  anmäl via e-post markus@deepwild.com

 • 9/3 - 10/3

  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet

  Åre
  9/3 - 10/3
  Åre
  8 platser
  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet
  3950 kr
  Markus Nyman

  anmäl via e-post markus@deepwild.com

 • 9/3 - 10/3

  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet

  Åre
  9/3 - 10/3
  Åre
  6 platser
  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet
  3950 kr
  Summit Guides
 • 15/3 - 16/2

  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet

  Bruksvallarna
  15/3 - 16/2
  Bruksvallarna
  8 platser
  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet
  3145 kr
  Funäsfjällens Lavinskola

  15% RABATT

  Pris: 3700 SEK 3145 SEK (ink. moms)

 • 15/3 - 17/3

  SVELAV Friåkning 2 – fortsättningskurs lavinsäkerhet

  Åre
  15/3 - 17/3
  Åre
  2 platser
  SVELAV Friåkning 2 – fortsättningskurs lavinsäkerhet
  5300 kr
  Summit Guides
 • 21/3 - 24/3

  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet

  Snasahögarna
  21/3 - 24/3
  Snasahögarna
  5 platser
  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet
  8900 kr
  Summit Guides
 • 22/3 - 23/3

  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet

  Bruksvallarna
  22/3 - 23/3
  Bruksvallarna
  8 platser
  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet
  3145 kr
  Funäsfjällens Lavinskola

  15% RABATT

  Pris: 3700 SEK 3145 SEK (ink. moms)

 • 23/3 - 24/3

  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet

  Åre
  23/3 - 24/3
  Åre
  7 platser
  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet
  3950 kr
  Summit Guides
 • april

 • 4/4 - 7/4

  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet

  Björkliden
  4/4 - 7/4
  Björkliden
  6 platser
  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet
  14099 kr
  Summit Guides
 • 5/4 - 6/4

  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet

  Björkliden
  5/4 - 6/4
  Björkliden
  8 platser
  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet
  3600 kr
  John Nilsson

 • 13/4 - 14/4

  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet

  Åre
  13/4 - 14/4
  Åre
  6 platser
  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet
  3950 kr
  Summit Guides
 • 13/4 - 14/4

  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet

  Åre
  13/4 - 14/4
  Åre
  8 platser
  SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet
  3950 kr
  Markus Nyman

  anmäl via e-post markus@deepwild.com

 • 15/4 - 17/4

  SVELAV Friåkning 2 – fortsättningskurs lavinsäkerhet

  Narvik
  15/4 - 17/4
  Narvik
  6 platser
  SVELAV Friåkning 2 – fortsättningskurs lavinsäkerhet
  5000 kr
  Markus Perttunen
 • 18/4 - 21/4

  Utb.tillfälle 4424

  Björkliden
  18/4 - 21/4
  Björkliden
  6 platser
  Utb.tillfälle 4424
  15160 kr
  Summit Guides