Om SVELAV

En trygghetsgaranti och en kvalitetsstämpel

 • Sveriges Lavinutbildningar- SVELAV är ett nationellt utbildningskoncept för lavinsäkerhet med syfte att samordna och kvalitetssäkra svenska lavinutbildningar.
 • För dig som vill gå en lavinkurs så är SVELAV en garanti för kvalitet som ger dig trygghet, SVELAVs utbildningar är utvecklade av Sveriges samlade lavinexpertis. Instruktörer som är anslutna till  SVELAV är landets främsta lavinutbildare.
 • En uppdaterad lista över kvalificerade lavininstruktörer hittar du alltid på denna webbsida under fliken instruktörer. I utbildningskalendern kan du leta efter lavinkurser och andra utbildningstillfällen.
 • Utbildningarna  vänder sig både till människor som är yrkesverksamma i fjällmiljö och till alla som vill gå en lavinkurs för eget bruk på fritiden.
 • Lavinkurserna i SVELAV följer alltid de senaste riktlinjerna och en internationell branschpraxis.

Ett samverkansprojekt där flera organisationer och aktörer bidrar till helheten

 • Lavinkurser och lavinutbildningar arrangeras av de företag som   lavininstruktörerna driver eller arbetar för.  Ansvaret, inklusive säkerheten, för varje enskilt utbildningstillfälle ligger på respektive arrangör.
 • Naturvårdsverkets lavinprognostjänst har en central roll med ansvar för utveckling och kvalitetssäkring av utbildningsmaterial  och utbildare samt sköter även vissa administrativa uppgifter.
 • SLAO- Sveriges Skidanläggningars Organisation bidrar med resurser och specialkompetens samt sköter administrativa uppgifter.
 • Försvarsmakten och SBO- Svenska Bergsguideorganisationen bidrar med resurser och specialkompetens.
 • Utbildningskonceptet är helt eller delvis integrerat i bland annat Naturvårdsverkets lavinprognostjänst, Försvarsmaktens lavinutbildningar, SLAOs skidpatrullutbildning,  Svenska Bergsguideorganisationens utbildning av nya guider, i skidanläggningarnas arbete med lavinsäkerhet och i en stor mängd företag som bedriver verksamhet vintertid i de svenska fjällen.
 • SVELAV arrangerar oftast inte utbildningar eller lavinkurser i egen regi, förutom expertutbildningar och utbildningar/ workshops för lavininstruktörer och andra som arbetar med lavinsäkerhet.
 • Utbildningsutbudet har tagits fram och kommer att fortsätta att utvecklas i samarbete med branschen genom samverkan med nationell och internationell expertis, instruktörsseminarier samt genom kontinuerliga utbildningsutvärderingar.