1. Lavinkunskap – inledning

Välkommen till SVELAV:s webbaserade grundkurs i lavinkunskap!

Här kan du på enkelt och överskådligt sätt lära dig mer om lavinsäkerhet. Informationen på följande sidor är en bra introduktion ämnet. Att vistas bland fjälltopparna är bland det bästa som finns,  iallafall vissa dagar. Det finns fantastiskt mycket att få ut av ett fjällbesök men fjällen kan också innebära en hård och oförsonlig miljö.

Foto: PO Wikberg

Oavsett om du kör skoter, håller dig till liftnära offpist eller går på stighudar i folktomma fjäll långt från civilisationen så finns det svårigheter och potentiella faror som lurar. Ibland är det vädret som hindrar oss- hårda vindar, sträng kyla eller obefintlig sikt kan sätta käppar i hjulet för våra planer.

Andra dagar så kan en skada ändra förutsättningarna på ett ögonblick.
Ett felskär och ett vridet knä, ett fall utför en klippa eller en krock med en fjällbjörk kan snabbt göra att situationen växlar från underbar till fruktansvärd. Ytterligare en utmaning att ta hänsyn till i brant fjällmiljö är att förhålla sig till lavinfaran. Snötäcket är stabilt på de flesta platser större delen av tiden under vintern. Men det gäller att ha koll på när och var den inte är det så att man kan undvika faran. Eftersom laviner är mycket farliga och konsekvenserna kan vara dödliga så räcker det inte att fatta rätt beslut 9 av 10 gånger, inte ens 99 av 100 gånger. Med de oddsen överlever du inte många vintrar. Du måste fatta rätt beslut och samtidigt vidta åtgärder för att minska riskerna ifall du gör misstag.

Foto: Hans Wärdell

På följande sidor så kommer du att få ta del av många bra tips och viktig kunskap. Vi lägger stor vikt vid riskhantering och beslutsfattande då statistik från lavinolyckor visar att det ofta är där som det brister. Att vistas i fjällen är krävande och det är svårt att bedöma lavinfara. Syftet är att så bra som möjligt förbereda dig på bästa sätt inför fjällturen. Målet är att du ska fatta bra beslut och få fina fjällupplevelser.

Kom ihåg att denna webbutbildning inte ersätter en lavinutbildning. Se den snarare som en introduktion till grundläggande lavinsäkerhet. Ingen av oss blir någonsin fullärd.  Hoppas att du får en lärorik upplevelse!