1:4 Testa dina grundläggande kunskaper kring laviner

Kunskapstest del 1

Dags för det första kunskapstestet! Här kommer några frågor för att du själv ska kunna kontrollera att du har förstått avsnittet som du nu har gått igenom.

 

1. Om olika typer av laviner

Vilka typer av laviner är farligast i svenska fjällen

2. Vad är en lavin?

Laviner är vanligt förekommande under vintern i svenska fjällen.  Men hur definieras en lavin?

3. Hur kan man undvika laviner?

Hur kan man undvika laviner om man inte vill ta risken att dras med?

  1. Följ  markerade fjälleder eller håll dig till markerade nedfarter i liftanläggningen.
  2.  Åk i breda öppna dalar långt bort från branta fjällsluttningar och undvik all terräng som är brantare än 25 grader
  3. Genom att använda rätt säkerhetsutrustning så undviker du att dras med i en lavin