Terrängklassningskartor för mobilappar

Terrängklassningskartorna kan importeras i olika mobilappar där du förutom att kunna se kartan även ser din position.  Bildfilerna som används innehåller geodata av formatet Geotiff, vilket gör att de kan importeras i mobilappar som kan använda formatet.

—————————————————————————–

Länk till nedladdningssida för kartbilder i formatet  geotif.