Workshop Lavininstruktör

Information om hur du kan bli instruktör inom SVELAV

Sveriges Lavinutbildningar genomför Workshop Lavininstruktör vartannat år.  Den ger grundläggande behörighet för att utbilda SVELAV lavinkurs Friåkning 1.

Nästa intag till lavininstruktörsworkshopen är våren 2025.

Antagningsprocessen sker i två steg. Först behöver en komplett ansökan, som innefattar dokumentation som styrker förkunskapskraven samt ett personligt brev, bli godkänd. När samtliga antagningskrav kan bockas av går det sedan att anmäla intresse till ett specifikt workshoptillfälle. En godkänd ansökan innebär inte med säkerhet en plats vid nästkommande utbildningstillfälle.

Förkunskapskrav:

För att bli antagen på utbildningen ska deltagare:

Antingen :

 • Inneha godkänd examen på SVELAV Pro 2, eller motsvarande utbildning vilken motsvarar SVELAV Pro 2  avseende längd, kursmål och innehåll.   (Övriga  motsvarande utbildningar kommer att valideras och prövas innan beslut om antagning kan fattas.)
 • Inneha godkänd examen på SVELAV Pro Lavinräddning, eller motsvarande utbildning vilken motsvarar Svelav Pro Lavinräddning  avseende längd, kursmål och innehåll.  (Övriga  motsvarande utbildningar kommer att valideras och prövas innan beslut om antagning kan fattas.)
 • Inneha godkänd examen på SVELAV Pro 1, eller motsvarande utbildning vilken motsvarar Svelav Pro 1  avseende längd, kursmål och innehåll.  (Övriga  motsvarande utbildningar kommer att valideras och prövas innan beslut om antagning kan fattas.)
 • Inneha minst 50 dagars dokumenterat operativt lavinsäkerhets- eller skid/snöskoterguidearbete,  vilket innefattar ansvar för insamling och analys av snö- och väderdata  samt ansvar för vägval och beslutsfattande i lavinterräng (ska styrkas med antingen referenser eller loggbok)
 • Vara utbildad fjälledare eller ha motsvarande kompetens (motsvarande kompetens kommer att valideras och prövas innan beslut om antagning kan fattas.)
 • Ha avancerade skid-, bräd- eller skoterfärdigheter samt vara i god kondition.
 • Kunna uppvisa referensbrev från minst två SVELAV Lavininstruktörer kring sin lämplighet som lavininstruktör.

Eller:

 • Varav aktiv som fullvärdig guide eller aspirantguide inom Svenska Bergsguideorganisationen ( SBO)

Behörighet SVELAV PRO 1:

Efter genomförande av Workshop Lavininstruktör kan de som uppfyller något av kriterierna nedan också få behörighet att undervisa på SVELAV PRO 1 genom att vara hjälpinstruktör på ett SVELAV PRO 1 utbildningstillfälle  tillsammans med en redan behörig huvudinstruktör:

a) SVELAV Pro 3 examen (CAA Level 2)

b) IFMGA Bergsguide

c) aktiv Militär Lavinspecialist inom Försvarsmakten.

d)  SVELAV Lavininstruktör utbildad före 2019 (dispens som kommer att fasas ut preliminärt 2024)

Behörighet övriga utbildningar:

De lavininstruktörer som uppfyller de ytterligare tillkommande kraven för utbildning och erfarenhet (Matris Instruktörsbehöriget) kan få utökad behörighet genom att delta på utbildningsspecifika workshops för:

 • SVELAV Friåkning 2
 • SVELAV PRO Lavinräddning
 • SVELAV PRO 2