Översikt utbildningsprogram

SVELAV Friåkning- för allmänheten

Målgrupp: Alla som gillar eller vill börja med offpiståkning, topptur eller skoteråkning utanför lederna.

SVELAV Friåkning 1

Beskrivning: 2 dagars grundläggande lavinutbildning

Förkunskapskrav Friåkning 1: Personlig färdighet – skidor, snowboard
Utförare: SVELAV Instruktör med behörighet Friåkning 1

SVELAV Friåkning 1 – Snöskoter

Beskrivning: 2 dagars grundläggande lavinutbildning – skoterbaserad.

Förkunskapskrav Friåkning 1: Personlig färdighet – snöskoter
Utförare: SVELAV Instruktör med behörighet Friåkning 1

SVELAV Friåkning 2

Beskrivning: Fortsättningsutbildning med fokus på turplanering, beslutsfattande och säkra vägval.

Förkunskapskrav Friåkning 2: Friåkning 1
Utförare: SVELAV Instruktör med behörighet Friåkning 2

SVELAV Pro – yrkesutbildningar för lavinsäkerhet

Målgrupper: Blivande samt redan yrkesverksamma. Exempelvis fjälledare, skidlärare, skidpatrullörer och liftpersonal på skidanläggning, anställda på fjällstation, soldater inom Försvarsmakten, bergsguider, aktiva inom lavinsäkerhetsarbete samt studenter under utbildning inom samtliga ovanstående områden.

Pro 1:

Basutbildning för yrkesbruk. Grundläggande kamraträddning ingår. (Transceiver, Sond, Spade). 3 dagar. Inkluderar examensprov (vägval och kamraträddning). Arrangeras av lavininstruktör med behörighet för Pro 1.

Förkunskapskrav Pro 1: 24 timmar Första hjälpen inkl. HLR, ex. SLAO Första hjälpen, NOLS Wilderness First Aid eller Adventure Medicine AOV .
Utförare: SVELAV Instruktör med behörighet Pro 1

Pro Lavinräddning:

Utbildning Lavinräddning med fokus på att delta i en organiserad lavinräddninginsats. 2 dagar. Inkluderar examensprov.
Förkunskapskrav Pro Lavinräddning: 24 timmar Första hjälpen inkl. HLR, ex. SLAO Första hjälpen, NOLS Wilderness First Aid eller Adventure Medicine AOV.
Utförare: SVELAV Instruktör med behörighet Pro Lavinräddning.

Pro 2:

Utbildning lavintekniker. 7 dagar. Inkluderar ett flertal examensprov. Förkunskapskrav Pro 2: Pro 1 samt Pro Lavinräddning
Utförare: SVELAV Instruktör med behörighet Pro 2

Pro 3 (CAA Operations Level 2):

Utbildning för yrkesmässig hantering av lavinrisk. Utbildningen genomförs tillsammans med Canadian Avalanche Association och är en nordiskt anpassad version av internationellt erkända CAA ITP Operations Level 2. 8+ 6 dagar. Inkluderar ett flertal examensprov.

Förkunskapskrav Pro 3: Samma som för CAA Level 2, bestäms av CAA som också hanterar ansökningar. I korthet: Pro 2, Workshop Väder, Workshop Avancerad lavinräddning, 100 dagar
dokumenterad relevant yrkeserfarenhet  av lavinsäkerhetsarbete samt 2 referensbrev från aktiva yrkesverksamma. Kontakta svelav@naturvardsverket.se för kontaktuppgifter till CAA och för mer information.
Utförare: Canadian Avalanche Association i samarbete med Sveriges Lavinutbildningar.

Workshop Lavininstruktör:

Instegsporten för att bli SVELAV lavininstruktör. 3 dagar.

Förkunskapskrav Lavininstruktör:  Pro 2, 50 dagar dokumenterad relevant yrkeserfarenhet  av lavinsäkerhetsarbete samt 2 referensbrev från SVELAV Lavininstruktör. Kontakta svelav@naturvardsverket.se för vidare information.
Utförare:  Sveriges Lavinutbildningar.

Workshop Väder:

Utbildning med fokus på fjällväder, snö och laviner. 2 dagar.

Förkunskapskrav Väder:  Inga
Utförare:  SMHI på beställning av Sveriges Lavinutbildningar

Workshop Avancerad lavinräddning:

Utbildning med fokus på att leda en lavinräddningsinsats i ett inledande skede i väntan på fjällräddning. Inkluderar examensprov. Arrangeras av

Förkunskapskrav  Avancerad lavinräddning: Pro 1 & Pro Lavinräddning

Utförare: Sveriges Lavinutbildningar SVELAV i samverkan med SLAO, Försvarsmakten och SBO.