Workshop SVELAV Väder – fjällväder och laviner

Två dagars utbildning i grundläggande meteorologi med fokus på skandinaviskt fjällväder vintertid och praktisk tillämpning inom lavinsäkerhetsarbete.

Deltagaren ska efter genomgången kurs kunna:

  • Beskriva och ha grundläggande förståelse för  vanligt förekommande meteorologiska termer och uttryck.
  • Beskriva och ha grundläggande förståelse för vanligt förekommande meteorologiska grundregler
  • Beskriva och ha grundläggande förståelse för relevanta vädersystem i global, synoptisk och regional skala.
  • Använda och ha grundläggande förståelse för olika väderprodukter.
  • Förklara hur vädret påverkar snötäcket och lavinfaran.