Internationell Samverkan

Representanter från Sveriges Lavinutbildningar deltar regelbundet i de internationella sammanhang som är relevanta för lavinsäkerhetens olika aspekter. Syftet är att säkerställa kvaliteten på svenska lavinutbildningar genom att använda beprövade metoder, ta del av den senaste forskningen samt hämta hem och implementera ny kunskap. Några exempel på sådana sammanhang är:

ISSW – International Snow Science Workshop  
Världens största snö och lavinkonferens som arrangeras vartannat år och som samlar all världens expertis inom alla olika områden som rör lavinsäkerhet.

EAWS-European Avalanche Warning Services En sammanslutning av europeiska lavinprognostjänster som främst arbetar med metoder för att bedöma, beskriva och informera om lavinfara.

ICAR – International Commission for Alpine Rescue En mötesplats för organisationer som jobbar med fjällräddning och fjällsäkerhet. Sveriges Lavinutbildningar finns representerade i ICARs lavinkommission. Från ICAR hämtar SVELAV riktlinjer och senaste kunskapen om lavinräddning och lavinmedicin.

MSi – Mountain Safety Info
En kunskapsplattform och internationell arbetsgrupp som fokuserar på att testa och utveckla best- practice metoder inom främst lavinräddning grundad av Manuel Genswein. SVELAV har täta kontakter med represntanter i arbetsgruppen och har integrerat utbildningsmaterial från MSi i utbildningsprogrammet.

Nordisk konferens om snöskred och friluftsliv  
En konferens som har stort fokus på lavinsäkerhet och som anordnas vartannat år i vårt grannland i väster.

CAA- Canadian Avalanche Association
Kanadas lavinsäkerhetsorganisation är en stor internationell aktör inom utbildningar och tjänster som rör professionell lavinriskhantering. Sverige har i över 20 år i lavinsammanhang hämtat hem och implementerat metoder och koncept från Kanada. Några exempel är observationsstandarden OGRS och modellen Conceptual Model of Avalanche Hazard , båda används sedan länge på lavinteknikerutbildningen Pro 2.

Norskred- Nordisk Skredfaglig Förening  
En norsk branschförening för de som arbetar yrkesmässigt med lavinsäkerhet och där även svenskar kan bli medlem.

Avalanche Canada
Den kanadensiska lavinprognostjänsten som också är ansvarig för lavinutbildningar för den kanadensiska allmänheten. Från Avalanche Canada har SVELAV införskaffat en licens att använda svenska versioner av de beprövade utbildningsmaterialen Avaluator och Decision Making in Avalanche Terrain som används på friåkningsutbildningarna.