Verksamhetsbeskrivning

SVELAVS kärnverksamhet är: 

Utbildningar för yrkesutövning och/ eller fritidsaktiviteter som innefattar (a) Bedömningar av risker i lavinterräng, (b) kommunikation av lavininformation och (c) åtgärder för att hantera och reducera risker kopplade till aktiviteter i lavinterräng. 

SVELAVS kompetensområde är: 

Utbildning och information med fokus på förståelse för, samt processer för hantering av, de risker som snö och laviner utgör.  

Följande kärnkompetenser är de centrala i Sveriges Lavinutbildningars utbildningskoncept:
•Terräng och säker färd på fjället
•Bedömning av snöstabilitet och lavinfara
•Lavinräddnin
g