Instruktörsbehörighet

Information om hur du blir behörig som SVELAV Lavininstruktör

För de som önskar att bli instruktörer för SVELAVS utbildningar gäller att man behöver genomföra Workshop SVELAV Lavininstruktör. För att få en plats så krävs det att den sökande uppfyller förkunskapskraven.
Länk till sidan om instruktörsutbildning

Information om hur du behåller behörighet som instruktör för Sveriges Lavinutbildningar

För personer med redan genomförd instruktörsutbildning gäller följande för att bibehålla sin behörighet :

  • Instruktör på minst två SVELAV lavinutbildningar de senaste tre åren.
  • Deltagande på ett SVELAV‐ uppstartsmöte (kick-off)  minst vartannat år. Medverkan på videolänk kommer vara möjlig vartannat år.

 Återaktivering som lavininstruktör

  • Tidigare aktiva SVELAV – instruktörer kan återaktivera sig genom att delta som hjälpinstruktör på de utbildningar de vill vara instruktör på, detta för att uppdatera sig i hur innehållet i utbildningen utvecklats.

SVELAV Behörighetsmatris

Utbildning

Grundläggande krav SVELAV

Lavininstruktör

Tillkommande krav utbildningsnivå

Tillkommande krav

erfarenhet

Friåkning 1 Ja ·        Fjälledare enl. Fjälledarnormen eller motsvarande kompetens.
Friåkning 2 Ja

·        Något av följande: a) SVELAV Pro 3 examen (CAA Level 2) eller b) IFMGA Bergsguide.

 

Pro 1 Ja ·        Något av följande: a) SVELAV Lavininstruktör utbildad före 2019, b) SVELAV Pro 3 examen (CAA Level 2), c) IFMGA Bergsguide eller d) aktiv Militär Lavinspecialist inom Försvarsmakten.   Hjälpinstruktör vid en hel Pro 1- utbildning.
Pro Lavinräddning Ja

·        SVELAV Workshop Avancerad Lavinräddning

·        Något av följande: a) SVELAV Pro 3 examen (CAA Level 2), b) IFMGA Bergsguide eller c) aktiv Militär Lavinspecialist inom Försvarsmakten.

·        Hjälpinstruktör vid en hel Pro Lavinräddning- utbildning.
Pro 2 Ja

·        SVELAV Pro 3 examen (CAA Level 2)

·        SVELAV workshop Instruktör Pro 2

·    Hjälpinstruktör vid en hel Pro 2- utbildning.

·     Aktivt yrkesmässigt arbete med lavinsäkerhet