Workshop Lavininstruktör Friåkning 1

Information om hur du kan bli instruktör inom SVELAV

Naturvårdsverket genomför instruktörsworkshops vilka ger behörighet för att utbilda SVELAV lavinkurs Friåkning 1.

Nästa workshop är preliminärt planerad till säsongen 2019-2020.

För att bli antagen på utbildningen ska deltagare inneha godkänd examen från någon av följande utbildningar:

  • SVELAV Pro 2
  • CAA Avalanche Operations Level 1
  • SLAO Lavin 2
  • Övrig motsvarande utbildning vilken motsvarar Svelav Pro 2 avseende längd, kursmål och innehåll.   (Övriga  motsvarande utbildningar kommer att valideras och prövas av Naturvårdsverket innan beslut om antagning kan fattas.

I övrigt ska deltagare uppfylla följande krav:

  • Godkänd Examen på SVELAV Lavinräddning Pro, eller motsvarande utbildning vilken motsvarar Svelav Lavinräddning Pro  avseende längd, kursmål och innehåll.   (Övriga  motsvarande utbildningar kommer att valideras och prövas av Naturvårdsverket innan beslut om antagning kan fattas.)
  • Inneha minst 50 dagars dokumenterat operativt lavin- eller skid/snöskoterguidearbete,  vilket innefattar ansvar för insamling och analys av snö- och väderdata  samt ansvar för vägval och beslutsfattande i lavinterräng (ska styrkas med antingen referenser eller loggbok)
  • Godkänd Fjälledare. Mer information: (Fjälledarnormen. SFLOFjälledarnormen- Fjällsäkerhetsrådet
  • Avancerad skid-, bräd- eller skoteråkare samt vara i god kondition.
  • Kunna uppvisa referensbrev från minst två SVELAV Lavininstruktörer kring sin lämplighet som lavininstruktör