Lavininstruktör

Information om hur du kan bli instruktör inom Svelav

Naturvårdsverket genomför instruktörsutbildningar vilken ger behörighet för att utbilda inom Svelav Pro 1 samt Friåkning 1.  För att bli antagen på utbildningen ska deltagare inneha godkänd examen från någon av följande utbildningar:

  • SVELAV Pro 2
  • CAA Avalanche Operations Level 1
  • SLAO Lavin 2
  • Övrig motsvarande utbildning vilken motsvarar Svelav Pro 2 avseende längd, kursmål och innehåll.   (Övriga  motsvarande utbildningar kommer att valideras och prövas av Naturvårdsverket innan beslut om antagning kan fattas.)

I övrigt ska deltagare uppfylla följande krav:

  • Inneha minst 30 dagars dokumenterat operativt lavin- eller skid/snöskoterguidearbete,  vilket innefattar ansvar för insamling och analys av snö- och väderdata  samt ansvar för vägval och beslutsfattande i lavinterräng (ska styrkas med antingen referenser eller loggbok)
  • Avancerad skid-, bräd- eller skoteråkare samt vara i god kondition.
  • Ha deltagit i  minst två lavinräddningsövningar (ska styrkas med antingen referenser/intyg eller loggbok)
  • Kunna uppvisa referensbrev från minst två SVELAV Lavininstruktörer kring sin lämplighet som lavininstruktör