Målsättningar

SVELAVS övergripande mål är att: 

 • Bidra till tryggare fjällupplevelser.
 • Öka kunskapen om laviner hos yrkesverksamma och besökare i svenska fjällen. 
 • Öka medvetenheten om de risker som laviner utgör hos yrkesverksamma och besökare i svenska fjällen.
 • Förmedla kvalitetssäkrade metoder för riskhantering och beslutsfattande i och omkring lavinterräng.
 • Minska antalet lavinrelaterade olyckor och incidenter i Sverige och för svenska medborgare utomlands. 

SVELAV arbetar för att uppnå de övergripande målen genom att:

 • Utveckla, kvalitetssäkra, paketera och sprida lavinsäkerhetsrelaterad kunskap till prioriterade målgrupper utifrån deras behov. 
 • Stödja och verka för en ökad systematisering och professionalisering av lavinsäkerhetsarbetet i Sverige genom en tät samverkan med relevanta myndigheter, organisationer, företag och enskilda lavininstruktörer.  
 • Hämta hem, implementera och sprida kunskap från internationellt lavinsäkerhetsarbete samt aktivt bidra i internationell samverkan. 
 • Verka för en ökad riskmedvetenhet och en sund lavin- och allmän fjällsäkerhetskultur, vid yrkesutövning och rekreation. 
 • Stödja individers, företags och organisationers kompetensutveckling gällande lavinsäkerhet för att skapa förutsättningar för bättre och säkrare fjällvistelser för fler. 
 • Ha en hög trovärdighet och stark lokal närvaro på strategiska platser i hela fjällkedjan, i form av SVELAVS lavininstruktörer.