Feedback – kursutvärderingar

Dina svar behövs!

Den här utvärderingen är viktig för SVELAV:s arbete med att förbättra kurser och instruktörer.
Klicka på länken nedan och svara så ärligt du kan, enkäten tar ungefär fyra minuter.
Tack för hjälpen!

Kursutvärdering  Sverigeslavinutbildningar