SVELAV Friåkning 1 – grundkurs lavinsäkerhet

Beskrivning:  En grundläggande lavinutbildning för dig som vill lära dig mer om att färdas lavinsäkert på fjället. Två dagar ute i terrängen med fokus på att känna igen lavinterräng, kunna använda lavinprognoser, fatta rätt beslut samt kamraträddning för att kunna rädda kompisen vid händelse av en lavinolycka. En grundkurs som är ett naturligt första steg för de allra flesta som vill lära sig mer om lavinsäkerhet

Målgrupper

 • Utbildningen vänder sig till alla som färdas i fjällen vintertid och som är intresserade eller har behov av att lära sig om beslutsfattande i lavinterräng.
 • Observera att utbildningen inte täcker kraven för yrkesmässigt arbete i lavinterräng utan enbart är gångbar för eget bruk.
 • För att ta tillgodo innehållet i kursen, som hålls ute på fjället,  så behöver deltagare kunna ta sig fram på valt färdmedel på ett funktionellt sätt,  det innebär att vara bekväm i terräng som lutar motsvarande en röd pist samt ha viss vana av att färdas på icke- preparerade underlag.

Övergripande utbildningsmål

 • Deltagarna ska efter utbildningen på egen hand, men med hjälp av beslutstöd, kunna reducera risken vid aktiviteter i lavinterräng.
 • Deltagarna ska kunna söka och tolka information om lavinfara, (terrängklassning, lavinprognoser) och kunna använda den för att minska de egna riskerna.
 • Deltagarna ska kunna identifiera lavinterräng och självständigt kunna hitta lavinsäkra vägval i terräng som är överblickbar.
 • Deltagarna ska ha förståelse hur riskbedömningar och beslut påverkas av inre och yttre faktorer.
 • Deltagarna ska självständigt kunna genomföra en kamraträddning, larma och känna till hur en överlämning till organiserad räddning går till.

Detaljerade Utbildningsmål

Deltagarna ska efter utbildningen:
Förberedelser

 • Känna till grunderna för hur laviner uppkommer och hur de utlöses.
 • Känna till vilka grupper som drabbas av laviner och farorna om man hamnar i en lavin.
 • Förstå att mänskliga faktorer påverkar beslut och handlingar.
 • Förstå vikten av goda förberedelser för att förebygga olyckor och incidenter.

Avaluator

 • Kunna förstå en lavinprognos och använda den till att identifiera och undvika lavinfarliga platser.
 • Ha grundläggande förståelse för olika typer av lavinproblem.
 • Känna igen spår av färska laviner
 • Känna igen tydliga tecken på lavinfara
 • Ha grundläggande förståelse för hur snötäcket och lavinfaran påverkas av vädret, (ökad belastning av nederbörd/drev samt försvagning vid uppvärmning).
 • Kunna identifiera lavinterräng, främst genom att bedöma lutning men samtidigt ha förståelse för att lavinterräng är all terräng där man kan träffas/påverkas av en lavin.
 • Känna igen terräng som förvärrar konsekvenserna av en lavin.
 • Ha förståelse för hur terrängens form och vegetation kan påverka snötäcket.

Övriga detaljerade utbildningsmål

 • Kunna använda riskreducerande åtgärder i lavinterräng.
 • Kunna genomföra en säker och organiserad kamraträddning med transceiver, sond och spade med god grävteknik.
 • Förstå begränsningarna i sin lavinutbildning när det gäller att bedöma lavinfara.