SVELAV Pro Lavinräddning

Beskrivning: Utbildningen riktar sig främst till de som genom sin yrkesroll kan komma att ingå i en organiserad lavinräddning. Det gäller exempelvis skidpatrullörer/ pistörer, fjällräddare, olika typer av guider, skidlärare, liftvärdar med flera.

ALLMÄNT

  • Kurstid är två dagar
  • Antalet deltagare per instruktör får inte överstiga 6 stycken under praktikmomenten
  • Antalet deltagare per instruktör får inte överstiga 24 stycken under teorimomenten
  • Momenten bör genomföras i den ordning som anges i utbildningsmaterialet även om kursen genomförs över fler än två dagar
  • Kursen får enbart genomföras om det finns tillgång till realistiska terräng- och snöförhållanden

ÖVERGRIPANDE UTBILDNINGSMÅL
• Deltagarna ska kunna identifiera, bedöma och hantera risker vid en lavinolycka och – om säkerheten medger- påbörja en lavinräddning.
• Deltagarna ska ha förståelse för hur en lavinräddning organiseras för att initialt kunna leda en insats med hjälp av beslutsstöd och sedan överlämna det övergripande ansvaret när situationen så medger.
• Deltagarna ska självständigt kunna utföra följande delmoment av räddningsinsatsen; initial organisation, transceiversök,
RECCO-sök, grävning och första-hjälpen-omhändertagande.

DELMÅL SÄKERHET OCH ORGANISATION
Efter godkänd utbildning ska deltagarna kunna:
• Förklara skillnaden mellan kamraträddning och organiserad lavinräddning.
• Beskriva de viktigaste momenten i en organiserad lavinräddning.
• Bedöma och hantera risker vid en lavinolycka med hjälp av beslutsstöd.
• Starta upp den initiala fasen i en organiserad lavinräddningen med hjälp av beslutsstöd.
• Prioritera resurserna vid flera saknade och skadade.

DELMÅL SÖKSYSTEM
Efter utbildningen ska deltagaren kunna:
• Söka med transceiver och sond för att hitta två saknade samt prioritera vilken av dessa man skall gräva fram först (examineras).
• Söka med RECCO och sond för att hitta två saknade samt prioritera vilken av dessa man skall gräva fram först.
• Leda sondkedjor enligt två tekniker.
Dessutom ska deltagaren känna till:
• Lavinhund som söksystem.
• Helikopterns roll vid lavinolyckor.

DELMÅL GRÄVNING
Efter utbildningen ska deltagarna kunna:
• Genomföra strukturerad och effektiv grävning.
• Organisera och leda sådan grävning.

DELMÅL OMHÄNDERTAGANDE OCH LAVINMEDICIN
Efter utbildningen ska deltagarna kunna:
• Genomföra ett första omhändertagande av lavinskadad (HLR och Första hjälpen).
• Följa samt fylla i algoritm AvaLife BLS.
Dessutom ska deltagaren känna till:
• Grunderna i lavinmedicin.

FÖRKUNSKAPSKRAV DELTAGARE
• Minst tre dagars första-hjälpen-utbildning med följande innehåll:
o S/L-ABCDE (eller liknande algoritm)
o Hjärt- och lungräddning
o Hypotermi
o Immobilisering inklusive stabilisering av frakturer
• Deltagarna bör även ha tränat sökning med transceiver innan kursen