Terrängklassningskartor

Var går det laviner i fjällen och var kan man åka skidor och snöskoter utan att behöva bekymra sig om laviner? Det är frågor som många vinterbesökare i fjällen ställer sig. För att hjälpa människor att hitta svaren på dessa frågor har Naturvårdsverket påbörjat en kartläggning av lavinterräng i svenska fjällen, även kallat för ATES (Avalanche Terrain Exposure Scale). Kartläggningen ska underlätta för besökare i fjällen att skilja lavinfarliga områden från säkra.

Terrängklassningen har genomförts i områden där många skid- och skoteråkare rör sig i brant och lavinfarlig terräng.

I arbetet med klassning av lavinterräng vill vi ta tillvara den lokala sakkunskap som finns runt om i fjällvärlden. Vi är också intresserade av era synpunkter på hur kunskaperna som kommer ur projektet kan spridas och användas lokalt.

All information är fritt tillgänglig och finns tillgängligt på webben.  Allt för att besökare på ett enkelt och lättillgängligt sätt ska kunna ta del av de kunskaper som finns om hur lavinfarlig terrängen är. Det finns även ett pedagogiskt syfte med informationen och klassningen. Förhoppningen är att det är ett steg på vägen till att människor själva lär sig skilja på säker och farlig terräng.

Indelningen av lavinterräng

Terrängen delas in i tre klasser efter hur lavinfarlig den är. Den kan användas för att planera turer, men också som hjälp att välja väg på fjället. Tänk på att lavinfaran inte bara beror på terrängen. Snöförhållanden förändras och platser som är säkra eller farliga vid ett tillfälle behöver inte vara det vid ett annat.

Rankingsystemet, som heter ATES, har utvecklats av Parks Canada och har blivit populärt i flera länder. Elva olika terrängparametrar sammanvägs för att dela in områdena i enkel, krävande eller mycket krävande terräng.

Enkel terräng(ofärgade områden)

I enkel terräng rör man sig främst på flacka sluttningar eller i tät skog. Det finns många möjligheter att minska eller helt undvika lavinfaran, men det kan finnas mindre men branta sluttningar där små laviner är möjliga. I sällsynta fall kan även stora laviner nå den enkla terrängen.

För att färdas tryggt i enkel terräng krävs framförallt fjällvett, ett gott omdöme och rätt utrustning. Det är i regel liten risk att drabbas av en lavin i enkel terräng. Det är därför en bra plats för att skaffa sig mer erfarenhet av vinterfjället. Men det är inte säkert att den enkla terrängen är helt fri från lavinfara. De dagar då lavinfaran är stor kan det vara idé att hålla sig till markerade leder eller pister och hålla stort avstånd till alla branta sluttningar.

Krävande terräng( Blåfärgade områden)

I den krävande terrängen finns det sluttningar där det går laviner. Det är nödvändigt med noggranna vägval för att minska eller helt undvika faran. Det kan finnas terrängfällor som förvärrar konsekvenserna av en lavin. I dessa områden förekommer laviner som är stora nog att begrava dig och du behöver kunna skilja de säkra platserna från de platser där laviner kan starta. Det är mycket viktigt vilken väg du väljer. Därför bör du hela tiden ha mycket god kontroll på var du och dina turkamrater befinner er i förhållande till möjliga laviner. Du bör också kunna läsa och förstå en lavinprognos, kunna kamraträddning och grunderna i första hjälpen. Att ha med spade, sond, transceiver och första hjälpen är standard i dessa områden.

Innan du ger dig ut i den krävande terrängen rekommenderas du att gå en lavinkurs. Om du känner dig osäker – överväg att följa med en guidad grupp eller välj enklare terräng.

Mycket krävande terräng (Svartfärgade områden)

Den mycket krävande terrängen består till stor del av sluttningar där det går mycket farliga laviner. Det finns sluttningar som är mycket branta och ofta terrängfällor som förvärrar konsekvenserna av en lavin. Möjligheterna att minska exponeringen för lavinfaran är mycket små. Den här terrängen kräver en stark och van grupp med lång erfarenhet av att ta beslut i lavinterräng. I regel finns inga helt säkra vägval i dessa områden eftersom det är oundvikligt att exponera sig för stora och branta sluttningar.

Exakt var och hur ni rör er eller åker är mycket viktigt och också när ni gör det.

Säkerheten här är helt beroende av snöstabliteten och du måste själv kunna bedöma den. Utan den kunskapen är du utlämnad åt slumpen. Innan du ger dig ut i den här typen av terräng bör du ha kunskaper utöver det vanliga, till exempel att du själv kan hålla en lavinkurs.

Var förberedd! Ta reda på de aktuella förhållandena, läs lavinprognosen om en sådan finns och försäkra dig om att alla i gruppen är redo och medvetna om riskerna. Alla i gruppen förutsätts ha med sig airbag, hjälm, spade, sond, transceiver och första hjälpen samt behärska kamraträddning.

Du som använder dig av terrängklassningkartorna ansvarar själv för dina bedömningar och dina val, och därmed också de faror du utsätter dig själv och andra för.  Att vistas i lavinterräng innebär alltid risker och  kartunderlag och annan information ersätter inte på något vis erfarenhet, ett gott omdöme och rätt utrustning.

Kartor över terrängklassningar som tillhandahålls är inte att anse som 100 % exakta, varför gränser angivna på kartan bör tolkas med minst 100 meters marginal ute i terrängen. Var medveten om att GPS-positionering via handhållna enheter kan vara missvisande och anpassa dina vägval därefter.

Här nedan finns ett urval av kartor som du kan titta på som bild. Klicka på bilden för en förstorad version av kartan.

Vill du använda kartorna i en mobilapp där du även har positionering så kan du hitta information här.

Terrängklassning för Abisko/Riksgränsfjällen i översikt. Klicka på bilden för större bild.
Terrängklassningskarta avseende centrala Abiskofjällen. Klicka på bilden för större bild.

 

Terrängklassningskarta avseende Riksgränsfjällen. Klicka på bilden för större bild.

Terrängklassningskarta avseende Kebnekaisefjällen. Klicka på bilden för större bild.
Terränklassningskarta avseende Hemavanfjällens centrala delar. Klicka på bilden för större bild.
Terrängklassningskarta avseende Hemavanfjällen samt Artfjället. Klicka på bilden för större bild. Klicka på bilden för större bild.
Terrängklassningskarta avseende Kittelfjällsområdet. Klicka på bilden för större bild. Klicka på bilden för större bild.
Terrängklassningskarta för Frostviksfjällen i översikt. Klicka på bilden för större bild.
Terrängklassningskarta för Frostviksfjällens östra del med Sielkentjakke. Klicka på bilden för större bild.
Terrängklassningskarta för Åre/Duved. Klicka på bilden för större bild.
Terrängklassningskarta för Bydalsfjällen. Klicka på bilden för större bild.
Terrängklassningskarta för Snasahögarna. Klicka på bilden för större bild.
Terrängklassningskarta för Sylarna. Klicka på bilden för större bild.
Terrängklassningskarta för Helags/Ljungdalsfjällen. Klicka på bilden för större bild.
Terrängklassningskarta avseende Funäsfjällen. Klicka på bilden för större bild.
ATES-Terrängklassningskarta avseende Ramundberget. Klicka på bilden för större bild.
Terrängklassningskarta för Idrefjällen. Klicka på bilden för större bild.
Terrängklassningskarta för Granfjällstöten/norra Sälenfjällen. Klicka på bilden för större bild.
Terrängklassningskarta för Hundfjället/södra Sälenfjällen. Klicka på bilden för större bild.