Terrängklassningskartor för mobilappar

Terrängklassningskartorna kan importas i olika mobilappar där du förutom att kunna se kartan även ser din position. En app som vi har testar heter Avenza som finns för både Android och för Iphone. Bildfilerna som används innehåller geodata av formatet Geotiff, vilket gör att de kan importeras i mobilappar som kan använda formatet,

Instruktion för användning i  Androidtelefoner

Ladda hem appen Avenza och installera den.

Registrera dina uppgifter i appen. Kartfilerna ligger på nedladdningsidan (Google Drive).  Spara ned de områden som du vill använda och ladda ned dem på din telefon eller till en dropbox.

När du sparat ner bildfilen så kan du importera in den i appen (dropbox alt annan plats)

Slå på mobilens positionering så ska det funka att visa din egen position i terrängen.  Du kan även spara platser och registrera färdspår.

Instruktion för Iphone
(Under utveckling)

—————————————————————————–
Läs mer om Avenza på www.avenzamaps.com

Länk till nedladdningssida för kartbilder i formatet  geotif.