SVELAV Pro 1- basutbildning för yrkesbruk

Basutbildning för yrkesbruk.

En grundläggande lavinutbildning för arbete utomhus i fjällmiljö. Stort fokus läggs vid att känna igen lavinterräng och hantera lavinrisk utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Innehåller examensmoment för lavinterräng och kamraträddning. Utbildningen består delvis av teoripass och delvis av praktiska moment utomhus.

Arrangeras av lavininstruktör med behörighet för Pro 1.

Tid: 3 dagar, ca 24 timmar

Övergripande utbildningsmål

Efter avslutad Pro 1 ska deltagarna vara förberedda för yrkesmässigt arbete i lavinterräng, under ledning eller med stöd av arbetsrutiner. De ska ha kunskap och förmåga att ta ansvar för sin egen säkerhet och kunna identifiera lavinrisker i sin arbetsmiljö. Detta utan att nödvändigtvis kunna kvantifiera lavinfaran. De ska kunna använda riskreducerande åtgärder. De ska självständigt kunna genomföra en kamraträddning, kunna överlämna ansvaret till organiserad räddning och kunna delta i en organiserad räddning under ledning.  

Detaljerade utbildningsmål

Deltagarna ska efter utbildningen:

 • Kunna identifiera och undvika lavinfarlig terräng (Examineras)
 • Kunna använda riskreducerande åtgärder i lavinterräng
 • Kunna beskriva hur mänskliga faktorer påverkar beslut och handling
 • Kunna genomföra en effektiv och säker kamraträddning. (Examineras)
 • Tolka, använda och förmedla information om lavinfarlig terräng.
 • Tolka, använda och förmedla information om den aktuella lavinfaran.
 • Tolka och använda väderinformation.
 • Känna till grunderna i snö och snöstabilitetsbedömning
 • Känna till hur man rapporterar olyckor och incidenter och var man rapporterar intressanta observationer.
 • Känna till styrande lagstiftning (produktsäkerhetslag och arbetsmiljölagstiftning)
 • Känna till SVELAV:s övriga lavinutbildningar

Förkunskapskrav deltagare

 • Utbildning i Första hjälpen motsvarande minst tre dagar och som inkluderar HLR och hypotermi. Exempelvis SLAO Första hjälpen i backe, NOLS Wilderness First Aid eller Adventure Medicine AOV.
 • Deltagarna bör  vara i god fysisk form samt kunna ta sig fram på skidor utanför pistade nedfarter på ett säkert sätt,  alternativt för skoterburen kurs kunna köra skoter i terräng utanför skoterlederna.
 • Deltagarna bör även ha tränat sökning med transceiver innan kursen.