SVELAV Pro 1- grundkurs lavinsäkerhet

Tid: 3 dagar ca 24 timmar

Övergripande utbildningsmål

Efter avslutad Pro 1 ska deltagarna vara förberedda för yrkesmässigt arbete i lavinterräng, under ledning eller med stöd av arbetsrutiner. De ska ha kunskap och förmåga att ta ansvar för sin egen säkerhet och kunna identifiera lavinrisker i sin arbetsmiljö. Detta utan att nödvändigtvis kunna kvantifiera lavinfaran. De ska kunna använda riskreducerande åtgärder. De ska självständigt kunna genomföra en kamraträddning, kunna överlämna ansvaret till organiserad räddning och kunna delta i en organiserad räddning under ledning.  

Detaljerade utbildningsmål

Deltagarna ska efter utbildningen:

 • Kunna identifiera och undvika lavinfarlig terräng (Examineras)
 • Kunna använda riskreducerande åtgärder i lavinterräng
 • Kunna beskriva hur mänskliga faktorer påverkar beslut och handling
 • Kunna genomföra en effektiv och säker kamraträddning. (Lavinsöket Examineras)
 • Tolka, använda och förmedla information om lavinfarlig terräng.
 • Tolka, använda och förmedla information om den aktuella lavinfaran.
 • Tolka och använda väderinformation.
 • Känna till grunderna i snö och snöstabilitetsbedömning
 • Känna till hur man rapporterar olyckor och incidenter och var man rapporterar intressanta observationer.
 • Känna till styrande lagstiftning (produktsäkerhetslag och arbetsmiljölagstiftning)
 • Känna till SVELAV:s övriga lavinutbildningar

Förkunskapskrav deltagare

 • Deltagarna bör kunna åka offpist samt ha god kondition alternativt kunna köra skoter i brantare fjällterräng.
 • Deltagarna bör även ha tränat sökning med transceiver innan kursen.