2:4- Om lavinskalan

Detta är den svenska versionen av den internationella lavinskalan. Det är en översättning av den skala som används i Nordamerika. I stort sett samma skala används i de europeiska länderna, med mycket små skillnader.

Vad betyder olika nivåer av lavinfaran?

Lavinskalan är till för att ge dig vägledning om förhållandena på fjället, men det gäller att läsa den på rätt sätt. Den berättar inte hur stor risken är för att just du ska råka ut för en lavinolycka. Din egen risk beror framförallt på dina val och ditt sätt att vistas på fjället eller i bergen. Lavinskalan beskriver hur sannolika laviner är och hur många och hur stora laviner som förväntas i ett visst område under en viss dag. Den tar hänsyn till många saker, bland annat hur snötäcket ser ut, hur terrängen ser ut, och hur vädret utvecklas, men inte till den viktigaste faktorn för dig – nämligen dig själv och vilka beslut du gör. Lavinfara är inte svart eller vitt det är sällan helt säkert eller farligt exakt överallt. Bedömningarna ska hjälpa dig att fatta välgrundade beslut, men det är du själv som styr över din egen risk genom att välja var och hur du åker.

Några viktiga fakta om Lavinskalan

Skalan är inte linjär utan faran blir ungefär dubbelt så stor för varje steg på skalan. Beter du dig likadant vid 3. Betydande lavinfara som vid 1. Liten lavinfara tar du alltså fyra gånger större risker. Lavinskalan är ett mått på den ”objektiva” faran för laviner,  men den är inte ett mått på hur troliga lavinolyckor är.  Riskerna för olyckor styrs av vad människor väljer att göra den dagen.

De allra flesta laviner går spontant när snöstabiliteten är som sämst, men vid nästan alla olyckor är det människor som utlöser laviner. Därför är lavinolyckor med skid- och skoteråkare inte så vanliga när det går flest och störst laviner spontana laviner – vid stor och extrem lavinfara. Vid dessa tillfällen är ofta vädret dåligt, lavinfaran är uppenbar och få människor söker sig till branta sluttningar uppe på fjället. Istället sker flest olyckor när förhållandena är instabila nog för laviner men vädret tilltalande nog för att många människor ska söka sig ut.

Kort sagt, skalan bedömer lavinfaran men  inte riskerna för olyckor. Hur hänger det ihop? Jo, när vi bedömer lavinfaran värderar vi de fysiska förutsättningar för laviner, men vi tar inte hänsyn till vad människor väljer att göra den dagen.  Vi vet inget om alla små beslut som kommer tas på fjället den dagen. Någon fryser och vill ta kortaste vägen hem över ett brant snöfält, en annan vill imponera på sina kompisar, en tredje är på ovanligt gott humör och ser bara solen och det vita, orörda snöfältet. Det är såna små mänskliga händelser som kan avgöra om det blir en lavinolycka, på en given plats vid en given tidpunkt, och det kan ingen prognosmakare förutspå.

Lavinfara- var i terrängen och hur stora laviner?

Det är sällan varken helt säkert eller farligt överallt i terrängen. Här följer en bildserie som ska förklara att olika stora delar av terrängen påverkas av lavinfara vid de olika stegen på skalan. Bilderna är endast exempel på var laviner kan förekomma vid skilda lavinfaror.

Normal försiktighet rekommenderas även vid liten lavinfara och omdömet behövs även då. Förhållandena är säkra i allmänhet, men små laviner kan förekomma. Snön kan vara instabil på enstaka platser, ofta i mycket brant terräng eller där snötäcket skiljer ut sig av andra anledningar.

Vid måttlig lavinfara är det möjligt för människor att starta laviner i delar av terrängen. Det kan vara de brantaste sluttningarna, på läsidor eller andra platser där snötäcket är särskilt instabilt. Inga eller få spontana laviner förväntas.

Många lavinolyckor sker vid betydande lavinfara. Det är troligt att människor startar laviner, även om antalet stora, spontana laviner är få. För att röra sig säkert i lavinterräng krävs att man förstår var de farliga sluttningarna finns och har omdömet att undvika dem.

Vid stor lavinfara är det mycket troligt med spontana laviner och oftast är lavinfaran påtaglig. Det allmänna rådet är att helt undvika lavinterräng, det vill säga inte bara branta sluttningar utan också lavinbanor under branta sluttningar dit laviner kan nå.

Extrem lavinfara är sällsynt. Det är speciella situationer då många stora och mycket stora laviner väntas. Undvik all lavinterräng.

Film om lavinskalan

Här kommer en film som repeterar ovanstående information och som knyter ihop säcken. Att veta vad lavinfaran faktiskt betyder är en förutsättning för att kunna fatta bra beslut.