4:5 – Testa dina grundläggande kunskaper kring vägval och lavininformation

Kunskapstest del 4

Dags för det fjärde kunskapstestet! Här kommer några kontrollfrågor för att du själv ska kunna kontrollera om du har förstått avsnittet som du nu har gått igenom.

 

1. Vad ska du vara uppmärksam på i lavinterräng?

Säker färd i lavinterräng kräver övning, färdighet och uppmärksamhet. Beslut måste baseras på objektiv information.  Vilka är de 3 viktigaste frågorna du bör ställa dig själv?

  1. Är det brant nog för att en lavin kan utlösas?
  2. Är min snöskoter tillräckligt snabb?
  3. Vilka blir konsekvenserna av en lavin i denna terrängen?
  4. Är mina skidor tillräckligt vassa?
  5. Är snön instabil?

 

 

2. Vägval i lavinterräng

Hur väljer du den säkraste vägen  lavinterräng?

  1. Genom att undvika alla branta sluttningar där det samlats snö och som är brantare än 25 grader.
  2. Genom att alltid åka rakt över sluttningen, gärna med snygga svängar..
  3. Genom att undvik terräng där konsekvensen av en lavin kan bli farliga, dvs. ovanför raviner eller svackor eller på stora sluttningar där stora laviner kan utlösas.
  4. Genom att alltid välja flack terräng i breda dalar efter en markerad led.
  5. Genom att alltid hålla dig i markerade,  pistade nedfarter i en skidanläggning.

3. Hur startar laviner?

Var kan laviner starta? Var på fjället och hur brant ska det vara?

4. Väder och lavinfaran

Vilket väder påverkar lavinfaran så att den ökar?