2:3 – Klassning av lavinterräng

Var går det laviner i fjällen och var kan man åka skidor och snöskoter utan att behöva bekymra sig om laviner? Naturvårdsverket gjort en kartläggning av lavinterräng i svenska fjällen, även kallat för ATES (Avalanche Terrain Exposure Scale). Syftet med kartorna är att ge dig som fjällbesökare hjälp att på förhand avgöra om en skid- eller snöskotertur passar dig, eller om den är lämplig under de förhållanden som råder för tillfället.  Terrängklassningen finns i de flesta områden där många skid- och skoteråkare rör sig i brant och lavinfarlig terräng.

Indelningen av lavinterräng

Terrängen delas in i tre klasser efter hur lavinfarlig den är. Den kan användas för att planera turer, men också som hjälp att välja väg på fjället. Tänk på att lavinfaran inte bara beror på terrängen. Snöförhållanden förändras och platser som är säkra eller farliga vid ett tillfälle behöver inte vara det vid ett annat.

Rankingsystemet, som heter ATES, har utvecklats av Parks Canada och har blivit populärt i flera länder. Elva olika terrängparametrar sammanvägs för att dela in områdena i enkel, krävande eller mycket krävande terräng.

Enkel terräng

I enkel terräng rör man sig främst på flacka sluttningar eller i tät skog. Det finns många möjligheter att minska eller helt undvika lavinfaran, men det kan finnas mindre men branta sluttningar där små laviner är möjliga. I sällsynta fall kan även stora laviner nå den enkla terrängen.

För att färdas tryggt i enkel terräng krävs framförallt fjällvett, ett gott omdöme och rätt utrustning. Det är i regel liten risk att drabbas av en lavin i enkel terräng. Det är därför en bra plats för att skaffa sig mer erfarenhet av vinterfjället. Men det är inte säkert att den enkla terrängen är helt fri från lavinfara. De dagar då lavinfaran är stor kan det vara idé att hålla sig till markerade leder eller pister och hålla stort avstånd till alla branta sluttningar.

Krävande terräng:

I den krävande terrängen finns det sluttningar där det går laviner. I dessa områden förekommer laviner, och de kan bli stora nog att begrava dig. Du behöver alltså kunna göra noggranna vägval för att minska eller helt undvika faran. Det är mycket viktigt vilken väg du väljer, därför bör du hela tiden ha mycket god kontroll på var du och dina turkamrater befinner er i förhållande till möjliga laviner.

Du bör också kunna läsa och förstå en lavinprognos, kunna kamraträddning och grunderna i första hjälpen. Att ha med spade, sond, transceiver och första hjälpen är standard i dessa områden.

Innan du ger dig ut i den krävande terrängen rekommenderas du att gå en lavinkurs. Om du känner dig osäker – överväg att följa med en guidad grupp eller välj enklare terräng.

Mycket krävande terräng

Den mycket krävande terrängen består till stor del av sluttningar där det ibland går mycket farliga laviner. Det finns sluttningar som är mycket branta och ofta terrängfällor som förvärrar konsekvenserna av en lavin. Dina möjligheter att minska exponeringen för lavinfaran genom att göra säkra vägval är små, i regel finns inga helt säkra vägval.

Exakt var och hur ni rör er eller åker är mycket viktigt men kanske framförallt vid vilket tillfälle. Säkerheten här är helt beroende av snöstabliteten och du måste själv kunna bedöma den. Utan den kunskapen är du utlämnad åt slumpen.

Den här terrängen kräver en stark och van grupp med lång erfarenhet av att ta beslut i lavinterräng. Var förberedd! Ta reda på de aktuella förhållandena, läs lavinprognosen om en sådan finns och försäkra dig om att alla i gruppen är redo och medvetna om riskerna. Alla i gruppen förutsätts ha med sig airbag, hjälm, spade, sond, transceiver och första hjälpen samt behärska kamraträddning.

Ett urval av lavinterrängkartor

Karta över lavinterrängklassning Kittelfjäll. Blåa områden markerar krävande terräng. Svarta områden markerar mycket krävande terräng.

Länk till sida med fler kartor

I Norge finns det också liknande terrängkartor att tillgå: http://skredkart.ngi.no/

Kanada är upphovsmakaren för ATES. Om du ska till Kanada finner du information här:

http://www.pc.gc.ca/eng/pn-np/mtn/securiteenmontagne-mountainsafety/avalanche/echelle-ratings.aspx

Lavinprognosen är ett av våra bästa verktyg. Den ska vi fördjupa oss i när vi går vidare till kommande avsnitt.