4. Uppmärksamhet

Var uppmärksam

Säker färd i lavinterräng kräver övning, färdighet och uppmärksamhet. Beslut måste baseras på objektiv information.

Ställ frågorna:
– Är det brant nog för att en lavin kan utlösas?
– Är snön instabil?
– Vilka blir konsekvenserna av en lavin i denna terrängen?

Att färdas säkert i områden där det finns lavinterräng behöver inte vara svårt. Men det kan vara det. Kanske har du ett specifikt mål för dagen? En topp du ska gå upp på där det inte går att undvika branta passager? Då är det viktigt att känna igen de platser där det kan vara lavinfarligt och undvika att vistas där i onödan. På vissa turer går det inte att undvika de farliga platserna.  Då är det mycket viktigt att ha timing.

Att välja att vara på rätt plats vid rätt tillfälle istället för fel plats vid fel tillfälle. Ibland är det inte så stora marginaler och fjällen är en omväxlande miljö.  Vädret växlar snabbt. En sluttning som är lavinfarlig en dag behöver inte vara det nästa dag. Och omvänt så kan dagens säkra sluttningar vara lavinfarliga imorgon om vädret förändras.

Vinden påverkar lavinfaran väldigt mycket. Olika sidor på en dalgång kan ha väldigt olika snötäcke och vara olika lavinfarliga. Detsamma gäller enskilda sluttningar. Ofta samlas snön i så kallade läformationer som på bilden från Tarfala. Foto: Mattias Tarestad

I kommande avsnitt kommer du att lära dig mer om att göra säkra vägval och att känna igen tecken på att det kan vara lavinfarligt.