5:3 Testa dina grundläggande kunskaper kring lavinräddning

Kunskapstest del 5

Dags för det femte delkunskapstestet! Här kommer några kontrollfrågor för att du själv ska kunna kontrollera om du har förstått avsnittet som du nu har gått igenom.

1. I händelse av en lavinolycka

Om olyckan är framme så behöver man vara förberedd.   Vad ska man tänka på ?

  1. Att så snabbt som möjligt komma igång och söka efter den som dragits med av lavinen.
  2. Att du och dina kompisar alltid har lavinräddningsutrustning med för att söka och rädda och att ni har tränat tillsammans.
  3. Att göra en riskbedömning och  tänka på egen säkerhet före du påbörjar räddningsinsatsen.

2. Att kunna prioritera mellan flera begravda personer

Hur kan du tänka om du om du tvingas att prioritera mellan flera begravda personer?

  1. Börja med den som du bedömer har störst chans att överleva
  2. Prioritera begravda kvinnor i första hand
  3. Prioritera  begravda barn i första hand

 

 

3. Om organiserad räddning

Vem ansvarar för organiserad lavinräddning utanför liftanläggningen ?