4:4 – Riskhantering ute på fjället

Riskhantering ute på fjället

Även om du inte kan ta bort risken så finns det många bra åtgärder för att minimera den. Följ alla tipsen nedan så ökar ni er chanser att komma hem säkert igen när dagen är slut. På morgonen före du ger dig av så ska du och dina kompisar kort stämma av läget. Använd punkterna i checklistan nedan

Checklista

-Bestäm innan hur gruppen ska fatta beslut och göra vid olika situationer.
-Kolla med gruppen om ni har förberett er tillräckligt väl inför idag.
-Enas därefter om en gemensam rimlig målsättning för er grupp just idag.
-Om det inte finns någon formell ledare eller guide så bör hela gruppen alltid vara med i beslutsfattandet.

Det kan vara bra att vara medveten om följande vanliga bakomliggande (eller kombinationer av följande) orsaker till lavinolyckor:
• Personen/ sällskapet är omedvetna om faran och risken de tar.
• Personen/ sällskapet är medvetna om faran men överskattar förmågan att hantera risken.
• Personen/ sällskapet väljer fel terräng i förhållande till lavinfaran
• Personen/ sällskapet missar (omedvetet eller medvetet) uppenbara tecken på lavinfara
• Bristande kommunikation i gruppen
Bristande rutiner för säker färd på fjället, ex dålig planering, fel utrustning eller avsaknad av åkregler i lavinterräng

Ta också ansvar för att:

• Lämna färdmeddelande.
• Ta ditt eget ansvar och kolla om de andra har all utrustning med.
• Ta ditt eget ansvar och se till att transceiver kollas
• Starta tidigt och håll ihop gruppen.

Väl ute på turen så använd dessa goda rutiner för att minska risken:

  • Håll avstånd och sprid ut gruppen på vägen upp när ni färdas i terräng som är brantare än 30 grader, oavsett bedömd lavinfara.
  • Se till att hålla uppsikt och ha en god kommunikation inom gruppen hela dagen.  Blir svårare med en större grupp i krävande terräng
  • Åk en och en så fort terrängen är 30 grader eller brantare.
  • Stanna på säkra platser

Filmen visar tydligt att det inte räcker att åka en och en. Platserna där du stannar och väntar in (eller fotar och filmar) din kompis ska vara bortom eventuella laviners bana och utloppszoner. Det är lätt i teorin men ofta så blir det svårare när man väl är ute. Just på denna punkt, till skillnad från att åka en och en i brant terräng, så  slarvas det en hel del med riskhanteringen även bland erfaret fjällfolk.

    • Undvik terrängfällor oavsett lavinfara.
    • Vissa platser är riktigt obehagliga. Eftersom vi aldrig kan vara helt säkra på att snön är stabil så är det en god vana undvika de platser där även små laviner kan skada dig allvarligt eller begrava dig djupt.
  • Vänd vid minsta tvekan