5.2 – Organiserad räddning

Organiserad räddning i fjällen och vid större lavinolyckor

Fakta om Fjällräddningen

Fjällräddare finns i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Dalarna. Arbetet utgår från bestämmelserna i lagen om skydd mot olyckor. Fjällräddarnas uniform är röd med reflexer och texten Fjällräddarna. Alpina fjällräddare och grotträddare har kläder som påminner om fjällräddarnas uniformer.


I Sverige är det Polisen som ansvarar för att söka efter och rädda människor i fjällen. Till sin hjälp har de Fjällräddningen, som bygger på insatser från frivilliga som utbildas och utrustas av Polisen.  Fjällräddarna hjälper människor som försvunnit eller utsatts för fara i fjällen.  Fjällräddarna arbetar under ledning av en räddningsledare från Polisen eller en insatsledare från fjällräddningen.

I närheten av liftanläggningar kan lavinräddning även organiseras av pistörer.  Om du har hamnat i en lavinolycka så bör du vara medveten om att kunna lämna över en olycksplats till fjällräddning på ettb bra sätt och även kunna vara beredd att hjälpa till med eftersöket om behovet finns.

Om du kommer till en lavinolycka där räddning redan pågår

  • Slå om din transceiver till mottagning
  • Sök upp och ta kontakt med den som leder räddningen
  • Berätta lugnt vem du är, vilken utrustning du har och vad du kan
  • Avvakta instruktioner
  • OBS‐ agera inte på egen hand.

Fjällräddar- och lavinhundar

Fjällräddningens hundar har utbildning i lavinsök och eftersök i fjällterräng. Varje fjällräddningshund leds av en förare och tillhör en fjällräddningsgrupp. Hundarna och deras förare prövas och godkänns av polisens provledare innan de kan börja arbeta inom fjällräddningen.

Nationell samordning

Polismyndigheten står för den nationella samordningen och ansvarar för att fjällräddarnas utbildning och utrustning är likadan i de län som har fjällräddning.  Räddningsledare i de delar av landet som inte har fjällräddning kan begära hjälp från Fjällräddningen vid behov, till exempel om det blir snökaos någonstans i södra Sverige.

Samverkan med andra

Fjällräddarna samarbetar med flera myndigheter och organisationer, till exempel Försvarsmakten, Naturvårdsverket, Fjällsäkerhetsrådet, länsstyrelsen, räddningstjänsten, olika turistorganisationer och liftanläggningarnas branschorganisation.