2:8 – Testa dina kunskaper kring hur du kan förbereda dig

Kunskapstest del 2

Dags för det andra kunskapstestet!  Här kommer några kontrollfrågor för att du själv ska kunna kontrollera om du har förstått avsnittet som du nu har gått igenom.

1. Om lämplig säkerhetsutrustning

Vilken säkerhetsutrustning ska du alltid ha med dig i lavinterräng?

 

2. Att dela in lavinterrängen i olika klasser

Naturvårdsverket har de senaste åren arbetet med att införa ett system för indelning av lavinterräng i olika klasser.  I vilken eller vilka klasser förekommer lavinfara regelbundet?

 

 

3. Om lavinskalan

Graden av lavinfaran kommuniceras via lavinskalan. Vad heter de olika klasserna och hur många är de?

4. Om lavinprognoser

När man läser en lavinprognos, vad betyder ett lavinproblem?