3:1-Beslutsfattande

Beslutsfattande

 

Människan är av naturen social och känslomässig. I vardagen fattar vi många eller de flesta beslut utifrån känsla eller gör som vi brukar av gammal vana.  Det fungerar bra när vi väljer vilken pizza vi vill ha, men att gå efter magkänsla, och tro är inte ett bra sätt att välja var du ska åka i lavinterräng. Konsekvenserna om magkänslan var fel kan bli alltför stora.

Dessutom, när vi vistas i lavinterräng är vi inte heller i vår vanliga miljö. Därför behöver vi ta stöd av rutiner och checklistor för att ta bra beslut.

Alla val får konsekvenser. I riskmiljöer såsom lavinterräng så kan ett felaktigt val i värsta fall bli ditt sista. Ingen tror att de ska åka med i en lavin förrän det faktiskt händer. Inte du heller. Kom ihåg att det också är ett val att välja att inte åka.