4:1 – Säkra vägval i lavinterräng

Att välja väg i lavinterräng

Vi rår inte över vädret eller hur stabilt snötäcket är, men våra vägval bestämmer vi själva. När vi väljer var, när och hur vi åker så bestämmer vi också hur stora risker vi utsätter oss för.

Första steget till bra vägval är att förstå var laviner kan starta.

Andra steget är att fundera över vad konsekvenserna blir av att starta en lavin på just den platsen, vad som finns i lavinens väg.

Tredje steget är att förstå vilken väg lavinen tar och hur långt den når om den startar.

Ta dig tid och analysera terrängen. Vilka områden ser farligast ut. Vad ska du undvika? Var hittar du säkrare alternativ? Foto: Mattias Tarestad

Det allra viktigaste är att vi använder det vi vet, odlar goda vanor och bra beslut. Ett helt säkert vägval undviker både de platser där man kan starta laviner och deras utloppsområden. Men många människor vill åka skoter eller skidor i brant terräng, då blir vägvalen och de goda vanorna desto viktigare.

Att känna igen lavinterräng- platser där kan det gå laviner

  • Laviner är vanliga i alla branta bergsområden där det finns snö. Laviner startar på branta sluttningar, men när de väl har startat kan de nå flackare terräng nedanför.
  • Lutningen på sluttningen är helt avgörande för lavinfaran. I torr vintersnö är laviner möjliga när det är brantare än ca 25 grader. I regel blir laviner vanligare och farligare desto brantare sluttningen är. Det gäller till dess att det är för brant för snön att ligga kvar i sammanhängande snöfält.
  • Bästa sättet att ta reda på lutningen är att mäta den med en lutningsmätare. De finns i vissa kompasser eller som app till mobilen. (Det går också att uppskatta lutningen grovt med hjälp av ett par stavar) Med tiden lär man sig att uppskatta lutningar. 25 grader är ungefär så brant som en svart pist i en skidbacke.
  • På vissa platser gör terrängen att konsekvenserna av en lavin blir särskilt allvarliga. Dessa platser kallas för terrängfällor. Terrängfällor är faror som finns i lavinens bana. En lavin når snabbt stora hastigheter och träd och stup göra att man kan slås ihjäl även vid en liten lavin. Raviner och svackor kan göra att snömassorna i en lavin samlas på en liten yta och man blir djupt begravd. På en mycket stor sluttning kan laviner också bli mycket stora.

Lavinfaran vid ett specifikt tillfälle beror på hur snötäcket ser ut just då. Det är betydligt svårare och osäkrare att avgöra om snötäcket är stabilt eller inte än att konstatera om terrängen är brant nog för laviner eller om det finns terrängfällor som minskar chanserna att överleva en lavin. Den viktigaste kunskapen är därför att lära sig läsa terrängen.

Film om lavinterräng och säkra vägval