2:7 Skidanläggningarnas lokala bedömning av lavinfara

De flesta svenska skidanläggningar gör lokala bedömningar av lavinfaran inom skidområdet. Dessa gäller för ett avgränsat  område närmast liftarna och är till för att hjälpa skidanläggningens gäster. Skidanläggningarna arbetar aktivt för att ta bort lavinfaran i skidområdena, och i bästa fall är den alltid liten.  Är du på väg ut i fjällområdet bortom liftarna ska du inte ta för givet att bedömningarna är relevanta för dig. Där är förhållandena ofta helt annorlunda.

Kanske har skidpatrullen hunnit spränga laviner och minskat faran inom anläggningen, kanske inte. Kanske är liftarna på kalfjället stängda och lavinfaran bara gäller på fjällets lägre delar eller liftarna kanske bara finns i ett väderstreck.  Kanske finns det inte så många lavinsluttningar i skidområdet.
Det finns många skäl till att lavinfaran kan vara annorlunda ute på fjället.   Ändå är det inte ovanligt att skidanläggningars lavinfaror får symbolisera  lavinfaran i hela ”svenska fjällen”. Det är fel, för det är inte så de är tänkta att användas.

Inför säsongen 2018-2019 rekommenderar SLAO samtliga skidanläggningar att sluta att använda den femgradiga lavinskalan i sin lavinkommunikation. Läs mer här: Riktlinjer för skidanläggningars lavinkommunikation

Detta efter ett pilotprojekt som genomfördes under 2017-2018  där ett antal svenska skidanläggningar , däribland Åre, Ramundberget och Abisko ersatte den femgradiga skalan med information som beskriver vidtagna åtgärder för lavinsäkring, en nulägesbedömning och råd till besökarna för dagen. Bland dessa anläggningar fortsätter man  att prioritera lavinbekämpning inom skidanläggningarna och utvecklar samtidigt lavininformationen till sina gäster som vill åka offpist. Syftet med pilotprojektet var att ge tydligare och mer detaljerad information om de områden där man lavinbekämpar. Det är ett beslutsstöd men offpist-skidåkning sker alltid på eget ansvar.
Se exempel på  information på Skistar Åre:s webbplats

Informationen från pilotprojektets anläggningar kommer att presenteras på de egna hemsidorna, på skyltar i skidsystemen samt på Snörapporten där även aktuella lavinprognoser kommer att finnas.  Ambitionen är de tiotal svenska skidanläggningar som har omgivande lavinterräng på sikt ska informera om lavinfara på ett enhetligt sätt.

Nya skyltar som visar på var skidanläggningens ansvarsområde ligger med information om var man hittar lavinprognoser och var lavinterrängen finns.