3:4 – Testa dina grundläggande kunskaper kring medvetenhet och risk

Kunskapstest del 3

Dags för det tredje kunskapstestet! Här kommer några kontrollfrågor för att du själv ska kunna kontrollera om du har förstått avsnittet som du nu har gått igenom

1. Gruppstorlek och säker färdsel

Vad är en lämplig gruppstorlek för säker färdsel i lavinterräng?

2. Den mänskliga faktorn

Ofta vid stora olyckor exempelvis  flyg, tåg eller trafikolyckor så hör man ofta att den bakomliggande orsaken var den mänskliga faktorn. I vilka alternativ här nedan hittar du  vanligaste fallgroparna som du bör undvika att hamna i beroende av den mänskliga faktorn.

  1. Gammal vana och Grupptryck
  2. Auktoritetstro och Konkurrens,
  3. Trötthet, Nya skidor samt Trevligt sällskap
  4. Nypistat, Afterski, Solsken
  5. Tunnelseende/Målfokus
  6. Någon annan har gjort det tidigare