Om SVELAV

 • Sveriges Lavinutbildningar- SVELAV är ett nationellt utbildningskoncept för lavinsäkerhet där Naturvårdsverket har ett huvudmannaskap och SLAO- Sveriges Skidanläggningars Organisation har ett administrativt ansvar.
 • SLAO, Försvarsmakten och SBO- Svenska Bergsguideorganisationen bidrar med resurser och specialkompetens.
 • Konceptet är helt eller delvis integrerat i bland annat Naturvårdsverkets lavinprognostjänst, Försvarsmaktens lavinutbildningar, SLAOs skidpatrullutbildning,  Svenska Bergsguideorganisationens utbildning av nya guider, i skidanläggningarnas arbete med lavinsäkerhet, i Fjälledarnormen och i en stor mängd företag som bedriver guideverksamhet vintertid i de svenska fjällen.
 • SVELAV:s uppgift är att samordna och kvalitetssäkra svenska lavinutbildningar. Utbildningarna  vänder sig både till människor som är yrkesverksamma i fjällmiljö och till alla som vill gå en lavinkurs för eget bruk på fritiden.
 • För dig som vill gå en lavinkurs så är SVELAV en garanti för kvalitet som ger dig trygghet, SVELAVs utbildningar är utvecklade av Sveriges samlade lavinexpertis.   De instruktörer som är anslutna till  SVELAV är landets främsta lavinutbildare. Lavinkurserna i SVELAV följer alltid de senaste riktlinjerna och en internationell branschpraxis.
 • Lavinkurser och lavinutbildningar för allmänheten arrangeras av våra instruktörer. SVELAV:s lavininstruktörer uppfyller högt ställda behörighetskrav.
 • SVELAV arrangerar oftast inte utbildningar eller lavinkurser i egen regi, förutom expertutbildningar och utbildningar/ workshops för lavininstruktörer och andra som arbetar med lavinsäkerhet.
 • En uppdaterad lista över kvalificerade lavininstruktörer hittar du alltid på denna webbsida under fliken instruktörer. I utbildningskalendern kan du leta efter lavinkurser och andra utbildningstillfällen.
 • Naturvårdsverket är i egenskap av huvudman för lavinprognostjänsten också samordningsansvarig för SVELAV, vilket innebär att Naturvårdsverket har det övergripande ansvaret för innehåll och utveckling av utbildningssystemet.
 • Utbildningsutbudet har tagits fram och kommer att fortsätta att utvecklas i samarbete med branschen genom samverkan med nationell och internationell expertis, instruktörsseminarier samt genom löpande utbildningsutvärderingar.
 • SLAO och Naturvårdsverket delar på ansvaret för administrationen.