Om SVELAV

SVELAV – Sveriges Lavinutbildningar är Sveriges nationella utbildningsnorm för lavinutbildningar och lavinkurser vilken tagits fram av Naturvårdsverket, som även ansvarar för de nationella lavinprognoserna (www.lavinprognoser.se). Arbetet sker  i samverkan med Försvarsmakten, SBO – Svenska bergsguiders organisation, SLAO – Svenska skidanläggningars organisation, Svenska klätterförbundet, SFLO – Fjälledarorganisationen, Friluftsfrämjandet med flera samt aktiva lavininstruktörer.

Foto: Mattias Fredriksson

Naturvårdsverkets och SVELAV:s uppgift är att samordna och kvalitetssäkra svenska lavinutbildningar. Utbildningarna  vänder sig både till människor som är yrkesverksamma i fjällmiljö och till alla som vill gå en lavinkurs för eget bruk på fritiden.

För dig som vill gå en lavinkurs så är SVELAV en garanti för kvalitet som ger dig trygghet, SVELAVs utbildningar är utvecklade av Sveriges samlade lavinexpertis.   De instruktörer som är anslutna till  SVELAV är landets främsta lavinutbildare. Lavinkurserna i SVELAV följer alltid de senaste riktlinjerna och en internationell branschpraxis.

Lavinkurser och lavinutbildningar för allmänheten arrangeras av våra instruktörer. SVELAV:s lavininstruktörer uppfyller högt ställda behörighetskrav och betalar in en årlig avgift till SVELAV.

SVELAV arrangerar oftast inte utbildningar eller lavinkurser i egen regi, förutom expertutbildningar och utbildningar/ workshops för lavininstruktörer och andra som arbetar med lavinsäkerhet.

En uppdaterad lista över kvalificerade lavininstruktörer hittar du alltid på denna webbsida under fliken instruktörer. I utbildningskalendern kan du leta efter lavinkurser och andra utbildningstillfällen.

Naturvårdsverket är samordningsansvarig för SVELAV, vilket innebär att Naturvårdsverket har det övergripande ansvaret för utbildningssystemet. Utbildningsutbudet har tagits fram och kommer att fortsätta att utvecklas i samarbete med branschen genom bland annat arbetsgrupper inom Fjällsäkerhetsrådet, instruktörsseminarier samt genom löpande utbildningsutvärderingar.

I samverkan  med SLAO så ansvarar Naturvårdsverket också för organisation, administration och utveckling av utbildningsutbudet. Det är också Naturvårdsverket som ansvarar för innehållet i utbildningarna och publicerar utbildningsmanualerna.