Avatar for Urban Axelsson

Urban Axelsson

 • Behörighet:
 • Friåkning 1
 • Friåkning 2
 • Pro 1
 • Pro 2
 • Pro Lavinräddning

Ort:
Åre/Stranda/Borgafjäll

Telefon:
+46 70553 4617

E-post:
urban.axelsson@me.com

Urban Axelsson har lång och gedigen erfarenhet av guida och utbilda fjällsäkerhet Utbildare inom lavin och offpist sedan 1993 Organiserat och tävlat i skidalpinism. Dubbel vinnare i Keb classic. Skidpatrullör Alpin fjällräddare 1992-1995 Utbildat fjälledare i 15 år.

Utbildningstillfällen

 • januari

 • 12/1 - 14/1

  SVELAV Pro 1- basutbildning för yrkesbruk

  Åre
  12/1 - 14/1
  Åre
  1 platser
  SVELAV Pro 1- basutbildning för yrkesbruk
  5700 kr
  Urban Axelsson

  Lavin Pro 1 med inriktning på turskidor.

  eskrivning: En grundläggande lavinutbildning för arbete utomhus i fjällmiljö. Stort fokus läggs vid att känna igen lavinterräng och hantera lavinrisk utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Innehåller examensmoment för lavinterräng och kamraträddning. Utbildningen består delvis av teoripass och delvis av praktiska moment utomhus.

  • Plats Rödkullen Åre.
  • ingår , Kurs, kursledare och litteratur
  • Lån av Lavinutrustning vid behov.  Hyra ABS säck.
  • Tillkommer egen utrustning, mat resor och ev liftkort

   

 • 12/1 - 14/1

  SVELAV Pro 1- basutbildning för yrkesbruk

  Åre
  12/1 - 14/1
  Åre
  3 platser
  SVELAV Pro 1- basutbildning för yrkesbruk
  5500 kr
  Urban Axelsson

  SVELAV Pro 1- basutbildning för yrkesbruk

  Beskrivning: En grundläggande lavinutbildning för arbete utomhus i fjällmiljö. Stort fokus läggs vid att känna igen lavinterräng och hantera lavinrisk utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Innehåller examensmoment för lavinterräng och kamraträddning. Utbildningen består delvis av teoripass och delvis av praktiska moment utomhus.

  ALLMÄNT

  • Arrangeras av SVELAV lavininstruktör med behörighet för Pro 1.
  • Kurstid 3 dagar
  •  Antalet deltagare per instruktör får inte överstiga 6 stycken under praktikmomenten.
  • Antalet deltagare per instruktör får inte överstiga 24 stycken under teorimomenten.
  •  Momentens start och slut ska tydligt framgå för kursdeltagaren (extra viktigt om kursen genomförs uppdelad på längre tid än tre dagar)
  • Kursen får enbart genomföras med tillgång till lavinterräng och realistiska snöförhållanden

  Frågor och anmälan:

  Urban Axelsson

  urban.axelsson@me.com.  +46 (0)70-553 46 17

   

 • 19/1 - 21/1

  SVELAV Friåkning 2 – fortsättningskurs lavinsäkerhet

  Åre
  19/1 - 21/1
  Åre
  4 platser
  SVELAV Friåkning 2 – fortsättningskurs lavinsäkerhet
  5300 kr
  Urban Axelsson

  SVELAV Friåkning 2 – fortsättningskurs lavinsäkerhet

  Beskrivning: En tredagars fortsättningsutbildning med fokus på turplanering och riskhantering. Utbildningen följer ett tydligt mönster med dagliga förberedelser, genomförande och uppföljning, inspirerat av professionell systematisk hantering av lavinrisk fast på ett sätt som är anpassat  för semester och rekreation. Metodiken är tydlig och enkel att ”ta med” från kursen och använda vid egen framtida åkning.

  Stort fokus läggs vid förståelse för lavinprognosernas  lavinproblem och hur deltagarna som grupp förhåller sig till aktuella sådana . Några centrala moment innefattar turplanering och förberedelser, gruppkommunikation, beslutsfattande, inhämtning och prioritering av information samt säkra vägval på fjället. Kursen är praktisk till sin karaktär och majoriteten av utbildningsmomenten sker ute på fjället. Det tydliga målet är att deltagarna är förberedda för att planera och genomföra egna toppturer och egen offpiståkning efter utbildningen.

  Utbildningen är med fördel åtminstone delvis topptursbaserad men den går att genomföra även helt liftburen på utvalda lämpliga kursorter. Kontakta din instruktör för mer information angående upplägget.

  ALLMÄNT

  • Kurslängd 3 dagar
  • Antalet deltagare per instruktör får inte överstiga sex (6) stycken
  • Förkunskapskrav deltagare: Friåkning 1
  • Observera att utbildningen inte täcker kraven för yrkesmässigt arbete i lavinterräng utan enbart är gångbar för eget bruk.
  • Utförare: SVELAV lavininstruktör med behörighet att undervisa Friåkning 2
  • Kursen får enbart genomföras om det finns tillgång till följande:

  Frågor och anmälan:

  Urban Axelsson 070-55346176  eller urban.axelsson@me.com

 • februari

 • 9/2 - 11/2

  SVELAV Pro 1- basutbildning för yrkesbruk

  Stranda
  9/2 - 11/2
  Stranda
  6 platser
  SVELAV Pro 1- basutbildning för yrkesbruk
  5500 kr
  Urban Axelsson

  STRANDA!.

  NORGES off-pistmecka. Här finner du allt du drömmer om. Otroliga snömängder, fantastiska fjäll och åk ner mot Sunnöres fjordlandskap. Plus att skidanläggningen ger möjlighet till massor av bra utmanande off.-pist.

  SVELAV Pro 1- basutbildning för yrkesbruk

  Beskrivning: En grundläggande lavinutbildning för arbete utomhus i fjällmiljö. Stort fokus läggs vid att känna igen lavinterräng och hantera lavinrisk utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Innehåller examensmoment för lavinterräng och kamraträddning. Utbildningen består delvis av teoripass och delvis av praktiska moment utomhus.

  Anmälan och frågor:

  Urban Axelsson ;

  070-5534617. eller mail: urban.axelsson@me.com

 • 19/2 - 25/2

  SVELAV Pro 2- Lavintekniker

  Stranda Sunnmöre Norge
  19/2 - 25/2
  Stranda Sunnmöre Norge
  4 platser
  SVELAV Pro 2- Lavintekniker
  16500 kr
  Urban Axelsson

  Svelav pro 2 Lavintekniker i Sunnmöre Stranda området.

  Bättre kursområde är svårt att hitta. Massor av snö, stora höjdskillnader och möjlighet till studier i alla väderstreck och höjder.

  Beskrivning: En lavintekniker utför fältobservationer och samlar in information om lavinaktivitet, snötäcket och vädret. Arbetet i fält sker systematiskt och observationerna dokumenteras på ett strukturerat och standardiserat sätt. En stor del av kurstiden sker ute  på fjället. En nästan lika stor del av kursen sker inomhus i skolbänken. En lavintekniker kan arbeta exempelvis med observatörsarbete inom lavinprognostjänst, i skidpatrull på skidanläggning eller som lavinspecialist inom Försvarsmakten.  SVELAV Pro 2 är inte att betrakta som en guideutbildning utan syfte och mål är just arbetet som lavintekniker.  Utbildningen inkluderar ett flertal examensprov.

  Frågor och anmälan:

  urban.axelsson@me.com eller    +46 (0) 70 553 46 17