Översikt utbildningsprogram

SVELAV Friåkning- för allmänheten

Målgrupp: Alla som gillar eller vill börja med offpiståkning, topptur eller skoteråkning utanför lederna.

SVELAV Friåkning 1

Beskrivning: 2 dagars grundläggande lavinutbildning

Förkunskapskrav Friåkning 1: Personlig färdighet – skidor, snowboard
Utförare: SVELAV Instruktör Friåkning 1

SVELAV Friåkning 1 – Snöskoter

Beskrivning: 2 dagars grundläggande lavinutbildning – skoterbaserad.

Förkunskapskrav Friåkning 1: Personlig färdighet – snöskoter
Utförare: SVELAV Instruktör Friåkning 1 – snöskoter

SVELAV Friåkning 2

Beskrivning: Fortsättningsutbildning med fokus på turplanering, beslutsfattande och säkra vägval.

Förkunskapskrav Friåkning 2: Friåkning 1
Utförare: SVELAV Instruktör Friåkning 2

SVELAV Pro – yrkesutbildningar för lavinsäkerhet

  • Målgrupper: Blivande samt redan yrkesverksamma. Exempelvis fjälledare, skidlärare, skidpatrullörer och liftpersonal på skidanläggning, anställda på fjällstation, soldater inom Försvarsmakten, bergsguider, aktiva inom lavinsäkerhetsarbete samt studenter under utbildning inom samtliga ovanstående områden.

Beskrivning:

Pro 1:

Basutbildning för yrkesbruk. Grundläggande kamraträddning ingår. (Transceiver, Sond, Spade). 3 dagar. Inkluderar examensprov (vägval och kamraträddning). Arrangeras av lavininstruktör med behörighet för Pro 1.

Pro Räddning:

Utbildning Lavinräddning med fokus på att delta i en organiserad lavinräddninginsats. 2 dagar. Inkluderar examensprov.
Arrangeras av lavininstruktör med behörighet för Pro Räddning.

Pro 2:

Utbildning lavintekniker. 7 dagar. Inkluderar ett flertal examensprov. Arrangeras av lavininstruktör med behörighet för Pro 2.

Pro 3:

Utbildning för yrkesmässig hantering av lavinrisk. Utbildningen genomförs tillsammans med Canadian Avalanche Association och är en nordiskt anpassad version av internationellt erkända CAA ITP Operations Level 2. 8+ 6 dagar. Inkluderar ett flertal examensprov.

Workshop Lavininstruktör:

Grundutbildning för att bli SVELAV lavininstruktör. 3 dagar. Arrangeras av SVELAV.

Workshop Väder:

Utbildning med fokus på fjällväder, snö och laviner. 2 dagar. Arrangeras av SVELAV i samverkan med lavinprognostjänsten och SMHI.

Workshop Avancerad lavinräddning:

Utbildning med fokus på att leda en lavinräddningsinsats i ett inledande skede i väntan på fjällräddning. Inkluderar examensprov. Arrangeras av SVELAV i samverkan med SLAO, Försvarsmakten och SBO.

Förkunskapskrav utbildning för Pro-utbildningar:

För fullständiga förkunskapskrav, se respektive utbildning.

  • Pro 1: 24 timmar Första hjälpen inkl. HLR, ex. SLAO Första hjälpen, NOLS Wilderness First Aid eller Adventure Medicine AOV .
  • Pro Räddning: 24 timmar Första hjälpen inkl. HLR, ex. SLAO Första hjälpen, NOLS Wilderness First Aid eller Adventure Medicine AOV
  • Pro 2: Pro 1 och Pro Räddning
  • Workshop Avancerad lavinräddning: Pro Räddning
  • Workshop Väder: Inga
  • Workshop lavininstruktör: Pro 2, 50 dagar dokumenterad relevant yrkeserfarenhet  av lavinsäkerhetsarbete samt 2 referensbrev från SVELAV Lavininstruktör
  • SVELAV Pro 3: Pro 2, Workshop Väder, Workshop Avancerad lavinräddning, 100 dagar
    dokumenterad relevant yrkeserfarenhet  av lavinsäkerhetsarbete samt 2 referensbrev från aktiva yrkesverksamma.